Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Patricio Bulić

Together there are 415 keywords, that are appearing 791 times.
111 of them (26.75 % of all) appear more than once, together appearing 487 times (61.57 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
48x9.86%diplomske naloge, računalništvo
33x6.78%računalništvo in informatika
28x5.75%visokošolski strokovni študij
20x4.11%univerzitetni študij
16x3.29%mikrokrmilnik
12x2.46%Android
11x2.26%ARM
10x2.05%FreeRTOS
9x1.85%FPGA
8x1.64%vgrajeni sistemi, OpenCL
7x1.44%Bluetooth
6x1.23%RFID, vgrajeni sistem
5x1.03%C, vgrajen sistem
4x0.82%STM32F4-Discovery, STM32F4 Discovery, VHDL, CUDA
3x0.62%varnost, mobilna aplikacija, vremenska postaja, STM32F4, zvok, GPS, C#, kalibracija zaslona, kontrola dostopa, tehnologija RFID, Raspberry Pi
2x0.41%zvočni nivo moči, ribogojnica, USR-TCP232-T, strežnik, knjižnica, zvočna moč, senzor, drseče povprečje, pospeševalnik delcev, fizika osnovnih delcev, življenjska doba skupkov elektronov, EPICS, Kontrolni sistemi, procesor, Qt, rekonstrukcija signala, Kalmanov filter, CNC, naprava, STM32F4Discovery, EKG, nadzor, prileganje eksponentne funkcije, tiskano vezje, lokalni pomnilnik, ST32F407, Wi-Fi Direct, Android aplikacija, RFID tehnologija, OBDII, CAN, Pitotova cev, brezžični vmesnik, diagnostika, sistem za avtomatizacijo hiše, zatemnjevanje, Arduino, rezanje šivov, prilagajanje velikosti slik, avtomatizacija, centralno ogrevanje, računalništvo in matematika, UART, daljinsko upravljanje, nadzorna plošča, podatkovna baza, internet stvari, alarmni sistem, alarm, senzorji, delovne skupine, paralelnost, DHT22, Maxbotix MB7060, Atlas EZO Dissolved Oxygen kit, nadzorni program, LCD zaslon, krmiljenje naprav, elektronsko vezje, spletni vmesnik, vmesnik UART, vmesnik GPIO, BeagleBone, razvojni vgradni sistem, bluetooth, Adafruit FONA, zvočni tlak, vizualizacija, operacijski sistem, Linux, zbirni jezik, RTOS, MQTT, STM32F7, digitalno procesiranje signalov, razvojna plošča, Pametna hiša, NFC, STM32F4DISCOVERY
1xarduino, merjenje vremenskih podatkov, spletna stran, nizkotonski zvočnik, svetlobni efekti, koračni motor, vizualizacije, diskretna Fourierjeva transformacija, programski vmesnik, temperaturni senzor DS18B20, sprejemnik MAX-6, senzor DHT11, strojni vmesnik, RF, LCD, stm32f4-discovery, graphics processing units, laserska dioda, naprava za graviranje, konvolucija, Xilinx Virtex-6, plavajoča vejica, konvolucijsko jedro, analiza slik, mikrokrmilnik ARM7, sklad mikroNet TCP/IP, Buildroot, Modbus, analogno-digitalna pretvorba, kontrolni sistem, operacijski sistem za delo v realnem času, vodilo, PCI, undulator, strežniki TANGO, korekcijske tuljave, senzor MPL115A2, vmesnik WSGI, VLSI, standardne celice, sinteza, arhitektura, dimenzije zaslona, Intel, Cortex, kontrolo dostopa, mikroprocesor, pametni telefoni, avtomatska prepoznava, silhueta, telerentgenogram, mehka tkiva, TCP/IP, nizka poraba moči, Wi-Fi, Atom, x86, naprava CNC, Contrail, D3.js, graviranje, gonilnik, programski jezik Python, automatic differentiation, ARM Cortex M4, IaaS, poraba virov, psevdo terminali, okolje EPICS, vrstični ukazni vmesniki, spletni terminal, Bayesian inference, velikost zaslona, intervalometer, komunikacijski protokol, standard MIFARE, simulator video igralnega avtomata, igralni vmesnik, SQL baze, odprta koda, UPS, digitalna naprava, UNMS, CS121, sortiranje, RFID značka, XBee, brezžični komunikacijski modul XBee, krmiljenje razsvetljave, mikrokrmilniki, SMS sporočila, čitalnik RFID, radio frekvenčna identifikacija, SMS, splošno namensko računanje na GPE, paralelno računanje, MITM, uporabniški vmesnik, grafično procesna enota, satelitski sistemi, programska oprema, strojna oprema, navigacijski satelitski sistemi, magisteriji, logaritemski številski sistem, vzporedno računanje, grafična kartica, algoritem rezanja šivov, simulacija N-teles, Barnes-Hutov algoritem, binarno množenje, računalniška aritmetika, krmiljenje, barvna interpolacija, Controller Area Network, termostat, oddaljeno krmiljenje, On Board Diagnostics, avtomobilska diagnostika, NTP, HTTP, pristopna kontrola, Proxmark, značka RFID, zaslon na dotik, prikazovalnik s tekočimi kristali DOGL-128, vgrajeni operacijski sistem SmartX, sklad uIP TCP/IP, kontrola pristopa, mikroskop, večjedrna CPE, pomnilnik DDR SDRAM, krmilnik pomnilnika, hodnik, izdelek, strategija, atom, problem N teles, Bayerjev filter, CMOS senzor, centralna procesna enota, komisioniranje, skladišče, rastlinjak, grafični uporabniški vmesnik, serijska komunikacija, grafični vmesnik, SCADA, C200HX, OMRON, Ruby, interdisciplinarni študij, USB, RS232 komunikacija, SAS on-line sistem, razhroščevanje., tetris, končni avtomati, strojna izvedba igre, tetrimino, vohljač, QT, OBD, digitalno načtrovanje, Remezov algoritem, vozilo, Doppler radar, C++, Fouriereva transforma- cija, Dopplerjev pojav, UNI-VGA, BDF, signal RS232, servomotor, proženje, HIP, ANTLR, razhroščevalnik, razčlenjevalnik, prevajalnik, vzorčenje, signali, sistem na čipu, razvrščevalnik, VGA, Xilinx Zynq, AXI, osciloskop, Vivado, enakomerna aproksimacija, aproksimacija, csharp, opencl, krmilno omrežje, krmilnik, avtomobilski komunikacijski protokoli, power efficiency, throughput, performance, vgrajena naprava, zaslonska slika, merilec hitrosti, rolka, branje senzorjev, pameten protivlomen sistem, pametne naprave, aktuator, solarni modul, measurements, low energy, računalniška organizacija, računalniška arhitektura, Rekonfiguracija, graf, aritmetika, polinom, FP, LNS, Računalniška vezja, FlexRay, topologija omrežja, brezžični senzorji, usmerjanje v omrežju, Vgrajen sistem, zagon, U-boot, GNU/Linux, ANT, ANT+, nevron, paralelizacija, openMP, lokalni anestetiki, difuzijska enačba, protokol, XCP, CAN-FD, superračunalnik, IoT, Relejsko stikalo, Mikrokrmilnik, Node-RED, Varnost, Zasebnost, Avtomatizacija, Glasovna kontrola, Truncated multipliers, Power-efficient processing, pozicioniranje, FFT, avtokorelacija, pospeškometer, splošnonamensko računanje na grafičnih procesorjih, paralelno izvajanje programske kode, podatkovne baze, produkcija, uglaševalec, serijski vmesnik UART, Booth encoding, Logarithmic multipliers, Multipliers, Arithmetic circuit design, Approximate computing, protokol TCP/IP, mikrokrmilne knjižnice, simulator baterije, baterijski hranilnik, VO2max, avtodom, Bluetooth Low Energy, kondicijska pripravljenost, povezljivost, gps, iot, sledilnik, ESP32, JIT, Qwt, Graf, Android., WinCC OA, SYCL, vzporedno, heterogeno, nb-iot, lte-m, Xamarin. Shell, .Net, API, Xamarin.Forms, Xamarin, pametno električno omrežje, aktivacija, Mobilna aplikacija, Adaptive histogram equalization, Contrast limited adaptive histogram equalization, stenski terminali, spektralna analiza, Fourierov transform, PIC32, GPU, rele napad, vzporedna implementacija, GPE