Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Jurij Mihelič

Together there are 195 keywords, that are appearing 272 times.
59 of them (30.26 % of all) appear more than once, together appearing 136 times (50 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
5x3.68%Linux
4x2.94%računalništvo, algoritem, algoritmi, diplomske naloge, računalništvo in informatika, urejanje
3x2.21%izomorfizem, univerzitetni študij, graf
2x1.47%podobnost, navidezni stroj, primerjanje nizov, najdaljše skupno podzaporedje, testiranje, razdalja urejanja, poravnava nizov, mera podobnosti, različnost, podnebne spremembe, uravnavanje napetosti, uravnavanje frekvence, prilagajanje, energetska učinkovitost, varčevanje z energijo, programiranje, procesor, poraba energije, podatkovno-pretokovna arhitektura, globalno segrevanje, sistemski klic, zeleno računalništvo, okolje, računalniški sistem, energija, emisije, ptrace, sledenje, optimizacijski problem, programski jezik C, odvisni tipi, sinteza, biočip, mikrofluidika, kopiraj ob pisanju, datotečni sistem, deduplikacija, pravilnost programov, ALGator, uganka, odločitveni problem, obratni inženiring, prestrezanje, računska zahtevnost, NP-polnost, podgraf, digitalni, prevedba, programski jezik Idris
1xobjektno-orientirano, tolmač, grafni algoritmi, matrični algoritmi, objekti, Maxeler Technologies, matrično množenje, hibridizacija, Forth, zbiranje podatkov, kovanci, algoritem., programska oprema, programski jezik, sistemsko programiranje, Kruskal, SicTools, drevo, podatki, NET platforma, Platform Invocation Services, visokošolski strokovni študij, Win32, Automation, .NET interoperabilnost, Component Object Model, sistemska programska oprema, SIC/XE, lua, računalnik, javascript, self, prototipi, java, pomnilnik, dodeljevanje pomnilnika, povezovalnik, SIC, končni avtomati stanj, računanje predpon, generiranje algoritmov, k-grami, razredi, dvojno razpošiljanje, aplikacijski programski vmesnik, brezkonfliktno skupinsko urejanje, IntelliJ, CRDT, storitev, štetje, grafi, teorija grafov, podatkovna baza, trikotniki, Terka, razdalja, PDF, ekstrakcija, OCR, dinamično prilagajanje časa, močnostni transformator, genetski algoritem, permutacija, zaporedje, NP-težkost, večciljna optimizacija, omrežja, podgrafni izomorfizem, iskanje v širino, eksperimentalno ovrednotenje, integracija, razširitveni modul, razveji in omeji, izčrpno preiskovanje, operacijski sistem Windows, merjenje zmogljivosti, zbirnik, požrešni algoritem, paket, Python, rekurzija, spletna aplikacija, problem razmestitve, sedežni red, časovna zahtevnost, aritmetika poljubne natančnosti, NetworkX, PyBind11, Fibonaccijeva števila, vzporedni algoritem, dinamično programiranje, Maxeler, Iskra Delta, Partner, emulator, evalvacija polinomov, napovedna analitika, hitrost, optimizacija promocij prodaje, amazon, algoritmi prodaje, emulacija, arhiviranje, zaprto-kodni programi, požrešno, nahrbtnik, posli, enojno razpošiljanje, večkratno razpošiljanje, ohranitev, CP/M, Z80, prostor na disku, čiščenje, evalvacijska funkcija, igra Less, Veriga blokov, GDPR, analiza, drevesno preiskovanje Monte-Carlo, k najbližjih sosedov, časovna vrsta, algoritem minimaks, alfa-beta rezanje, Ethereum, Hyperledger, Java, javac, hitro urejanje, porazdeljevanje, generiranje kode, obdelava anotacij, razpošiljanje, večkratno razpošiljanje, anotacije, aktivnosti