Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Peter Lipar

Together there are 393 keywords, that are appearing 845 times.
91 of them (23.16 % of all) appear more than once, together appearing 543 times (64.26 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
62x11.42%gradbeništvo
33x6.08%UNI
30x5.52%diplomska naloga
25x4.6%diplomska dela
22x4.05%krožno križišče
17x3.13%B-GR
16x2.95%rekonstrukcija, križišče
15x2.76%štetje prometa
14x2.58%prometna varnost
13x2.39%preglednost
12x2.21%civil engineering, GR
10x1.84%graduation thesis, prometna obremenitev
9x1.66%VSŠ
8x1.47%umirjanje prometa, varnost
7x1.29%cesta
6x1.1%diplomske naloge, prepustnost, kanalizirano križišče, kolesarska pot, krožišče, promet
5x0.92%ceste, križišča, parkirna mesta
4x0.74%UN, parkirišče, avtobusno postajališče, prometna signalizacija, roundabout, analiza, magistrska dela, ukrepi
3x0.55%odsek, projektiranje, krožna križišča, channelized intersection, pešci, idejna zasnova, površine za pešce, projektiranje cest, nasičenost, kolesarski promet, prehodi za pešce
2x0.37%Velenje, traffic count, priključek, kriteriji, safety, masterʼs thesis, traktrisa, kapacitetna analiza, ureditev območja, regionalna cesta, Plateia, štirikrako križišče, Muta, geodezija, cestni promet, prometne površine, Huda luknja, lokalna cesta, pas za leve zavijalce, tehnične specifikacije, Dravograd, Drava, traffic load, road design, obvoznica, prometna ureditev, mirujoči promet, kolesarska steza, klančina, nivo uslug, umiritev prometa, horizontalni potek, zaznavnost, vertikalni potek, OG-MK, ZDA, načrtovanje kolesarskih površin, ureditev, prometne obremenitve, kolesarji, navodila za projektiranje, NACTO, TSC - Tehnične specifikacije za javne ceste, TSC - tehnična specifikacija za javne ceste
1xdržavne ceste, računalniško podprto projektiranje, CAD programi, anketa, načrtovanje cest, ulica Ob Koprivnici, vodenje prometa, severna vezna cesta Celje, 2. varianta izvedbe, mirni promet, TSC-tehnična specifikacija za javne ceste, idejne zasnove, načrtovanje križišč, TSC - Tehnična specifikacija za javne ceste, potovalni cilj, rekonstrukcija križišč, VSŠ-B, ruralne in urbane ceste, dovozna pota, parkirno mesto, standardno osebno vozilo, Nemčija, varnost prehodov za pešce, hrapavost vozne površine, osvetlitev prehodov za pešce, predpisi, hodniki za pešce, nezgoda, hitrost, zmanjševanje emisij in hrupa v mestih, skupni prometni prostor, Gabrovka, Ponova vas, Grosuplje, prilagojenost prehodov za pešce hendikepiranim osebam, Zagorje, Ižanska cesta, gradbenik, Context sensitive design, Peruzzijeva ulica, prevoznost, problematika obstoječega križišča, talne označbe in prometni znaki, slovenski predpisi, ameriški predpisi, poplave, geometrijski elementi krožišča, Kotredeţ, območja mesta, obcestje, naselje, prometno povezovanje, križišče s pasom za leve zavijalce, senior drivers, vrednotenje variant, nevaren cestni odsek, javne ceste, tractrix, 3D modeliranje, bypass, the alignment, evaluation of alternatives, dangerous section of road, visibility, permeability, mestno kolesarstvo, prometno omrežje, prometni pasovi, rekonstrukcije, bicycle traffic, planning cycle surfaces, cycling route, urban cycling, transport network, the profile, 3D modeling, parkirne naprave, pravila, zasaditev, kanaliziranje prometa, standardno vozilo, mirujoč promet, lokalna skupnost, nevarna mesta, predšolska vzgoja, nesemaforizirano križišče, geometrijski elementi križišča, degree of saturation, faktor konične ure, stopnja nasičenosti, sight distance, peak hour factor, izboljšanje stanja v križišču, iskanje ustrezne rešitve, zavijanje desno pri rdeči, TSR - Technical Specifications for Public Roads, saturation, starostne spremembe, starejši voznik, traffic signalisation, traffic layout, varnost starejših voznikov, izboljšave, odsek Dolenja Trebuša - Želin, križišče Dolgi most, prometns signalizacija, conceptual design, traffic counting, zgodovinski spomenik, kulturni spomenik, glavni cilj vodenja prometa znotraj države, naravna vrednota, tipizacija križišč, local road, intersection, zasičenost, intenzivno doživljanje okolja, age-related changes, ehnical elements, bike path, cyclists, vzdolžni profil, longitudinal profile, elementi, investicije, analiza stroškov, prečni profili, tehnični elementi kolesarske poti, obvoznice, intersection Dolgi most, improvements, safety of senior drivers, section Dolenja Trebuša - Želin, bivša zelezniška proga, avtoceste, deserted railway, cycle track, končni cilji vodenja prometa v tujino (tuji kraji), kolesarski pas, talni taktilni vodilni sistemi, mestne površine, urbanistični trendi, inteligentni sistemi, slepi in slabovidni, ranljivi, Kolodvorska cesta, funkcionalno ovirani, univerzalni dostop, avtonomna vozila, trikrako križišče, odstavni pas, odstavne površine, prometne nesreče, analiza stroškov in koristi, pravokotno, pospeševalni pas, pravilniki, vzdolžno in poševno parkiranje, Črnomelj, prometna ureditev območja, BIM technology, Vienna Convention, road marking, comparison, unification, cone za pešce, širina hodnika za pešce, Autosign, traffic signalization, European regulation, T križišče z zamaknjenimi osmi, dvignjena ploščad, Skupni prometni prostor, Ljubno ob Savinji, Črni Potok, comparative analysis, državna cesta, Šmartno pri Litiji, infrastrukturni ukrepi, nivo prometne varnosti, speed kidney, umiritveni ukrepi, inšpekcijski pregled, izboljšanje, zožitev vozišča, hitrostna grbina, umestitev, tehnične smernice, hitrostna ploščad, kapaciteta, umirjanje, obvoznica Vodice, turbo krožišče, pas za desne zavijalce, Poslovna cona Komenda, Sarajevo, SUMP, javni prevoz, prometna strategija, center, CPS, urbane ulice, skupni prometni prostori, »shared space«, avtomatske parkirne naprave, parkirne površine za mirujoč promet, Prometna varnost, analiza prometne varnosti, načrtovanje, Padna, Markovec, pešpot, osvetljenost, dostopnost, krožišča, analiza prometa, Šared, Izola, Civil 3D, Koroška cesta, študija variant, vertikalni elementi umirjanja prometa, promet motornih vozil, zgornji ustroj, kolesarska povezava, rekonstrukcija ceste, hladna reciklaža ceste, celoletna prevoznost, gorska cesta, projektantski predračun, ločilni otok, proizvodnjsredinski otok, varnost otrok, kontrolni seznam, načrt šolskih poti, problematična mesta, Vipavska dolina, geometrijski elementi, podhod, počivališče, snežni plazovi, zaščitni ukrepi, Medvode, Kanada, Anglija, Zbiljsko jezero, navodila za projektiranje kolesarskih površin, priljubljenost kolesarskih površin, mestne kolesarske površine, Urban Bikeway Design Guide, navodila, smernice, Vršič, Triglavski narodni park, predor, Vršiška cesta, zelene površine, standard, pravilnik, primerjava, faktorji zmanjšanja nesreč, mesta z visoko stopnjo prometnih nesreč (VSPN), Skopje, traffic policy, prometni pas za levo zavijanje, klasično nivojsko križišče, sustainable urban developement, Turistični kompleks Otočec, kolesarske poti, kolesarska infrastruktura, kolesar, varnost pešcev in kolesarjev, intervencijska pot, nivo usluge, glavna cesta, Postojna–Jelšane, pešci in kolesarji, nivojski prehod, začasno krožišče, regulacija prometa, varnost pešcev, kolesarske steze, mešani prometni profil, kontaktna površina, rekreacijske poti, naravno okolje, trajnostno načrtovanje, univerzalno načrtovanje, vzdrževanje, gradnja, tipski načrti, rekreacija, Solkan, avtomoto dejavnosti, centri, mestna občina Ljubljana, obvozna tovorna pot, RSI, Plave, koristi, stroški, varnost kolesarskih površin