Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Mira Trebar

Together there are 198 keywords, that are appearing 448 times.
35 of them (17.68 % of all) appear more than once, together appearing 285 times (63.62 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
48x16.84%računalništvo, diplomske naloge
34x11.93%računalništvo in informatika
33x11.58%visokošolski strokovni študij
15x5.26%univerzitetni študij
12x4.21%Android
9x3.16%NFC, spletna aplikacija
8x2.81%RFID
7x2.46%sledljivost
6x2.11%hladna veriga
4x1.4%mobilna aplikacija
3x1.05%EPCIS, splet, temperatura, inteligentni hladilnik, preskrbovalna veriga, radiofrekvenčna identifikacija
2x0.7%kuharski recepti, QR koda, ERP, pametni telefon, Python, Java, CMS, PHP, spletna stran, XML, spletna storitev, upravljanje vsebin, patronažna služba, delovni nalog, EPC, značke RFID, preverjanje
1xproizvodi, čitalec RFID, VHDL, kmetija, tehnologija, uporabniški vmesnik, sledenje objektov, značka RFID, spletni vmesnik, visoka razpoložljivost, WSFC, Enterprise Resource Planning, skladiščno poslovanje, MSCS, FPGA, gruča, VTL, TS7650G, Sudoku, aplikacija, grafični uporabniški vmesnik, poker, turnir, poslovni procesi, spletne aplikacije, niti osnove, niti votka, EPCGlobal, digitalno oglaševanje, oddaljeni zaslon, MySql, Limesurvey, napovedovanje jedilnika, samoevalvacija učiteljev, sistem RFID, servis, ogrodje Ext JS, prednosti, slabosti, Windows 2008 R2 Server, Exchange 2010, XAMPP, strežnik, informacijska infrastruktura, baza značk RFID, virtualizacija razvojnega okolja, prosto dostopna programska oprema, MIDlet, aktivni imenik, učenje, Bluetooth, komunikacija NFC, 3 nivojski perceptron, nevronske mreže, VMWare, dvoranski hokej, prosti strel, RecipeML, tkanina, temperaturni senzor, sistem za vodenje projektov, RFID data logger, silosi / obtežba / polnjenje / praznenje, časovni krmilnik, podjetja, izvor nevtronov, pospeševalnik, spletni strežnik, standardi, elektronska vozovnica, javni prevoz, QR črtna koda, .NET, EPCglobal, označevanje izdelkov, revizija izvorne kode, napoved, vadbeni program, obdelava podatkov, nalepke, proizvodnja, skladišče, vzreja rib, ribogojnica, emulacija, RFID Portal, SCM Portal, črtna koda, pametna hiša, izkaznica, prisotnost, glasovanje, spletna in mobilna aplikacija, SQLite, doba uporabnosti, odprta koda, openHab, senzorsko vozlišče, študentska izkaznica, ASP.net MVC, spletni portal, golf igrišče, rezervacija, uporabniki, osebni podatki, prostovoljstvo, taborniki, tekmovanje, društvo, upravljavci., elektronska ključavnica, spletni informacijski sistem, Zveza tabornikov Slovenije, taborniško društvo, vlaga, zapisovalnik podatkov, kriptografija, mikrokrmilnik, spletna storitev., dogodki, mobilne naprave, Django, fitnes, lokostrelstvo, jQuery, sistem za upravljanje z vsebinami, Twitter Bootstrap, smučišče, GS1 označevanje, CakePHP ogrodje, evolucijski algoritmi, večkriterijska optimizacija, odprta avtentikacija, družbena omrežja, omrežje, 3D, iskalni algoritem, spletna trgovina, fizikalno modeliranje, sintetizacija zvoka, digitalno procesiranje signalov, nadzor, kontrola pristopa, ogrodje, integracija, zdravstveni sistem, informatizacija, denarna nakazila, Android Beam, vstopnice, Windows Phone 8, NDEF, skladiščenje, označevanje, RESTful spletna storitev, RFID-F2F, mobilni čitalec RFID, android, živilska industrija, identifikacija, NFC (Near Field Communication), zapisovalnik temperatur, WebGL