Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Dušan Kodek

Together there are 217 keywords, that are appearing 378 times.
27 of them (12.44 % of all) appear more than once, together appearing 188 times (49.74 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
45x23.94%računalništvo
43x22.87%diplomske naloge
42x22.34%univerzitetni študij
8x4.26%Arduino
4x2.13%avtomatizacija
3x1.6%disertacije, senzor
2x1.06%strežnik, USB, MIDI, krmilnik, pametna hiša, visokohitrostna fotografija, krmiljenje, CNC, avtopilot, brezžični prenos, zajem podatkov, Sphinx-4, računalniško krmiljenje, arduino, Android, splet, intervalometer, sinteza govora, razpoznavanje govora, Delphi
1xvizualno programiranje, zajem govora, testiranje aplikacij, testnost, testne metode, učinek zakasnitve, VST, hramba posnetkov, avtomatizacija testiranja, Avisaro WLAN Module 2.0, oddaljeni senzorji, QWERTY, Dvorak, miška, porazdelitev črk, podatkovna baza, brezžična povezava, zvočni vtičnik, LED, sistem za upravljanje vsebin, bliskavica, varnost v prometu, Symbian, AVR, programabilni logični krmilnik, Python za Symbian, bluetooth, napredni asistenčni sistem, brezžično krmiljenje, servo, industrijski krmilnik, odprtokodni krmilnik, nadzor dostopa, fotoaparat, model avtomobila, naslavljanje, identiteta, računalniška omrežja, preverjanje istovetnosti, intervalno fotografiranje, tipalo, popačenje, visokošolski strokovni študij, Excel, stružnica, enosmerni elektromotor s krtačkami, dajalec impulzov, uporabniški vmesniki, sporočanje meteoroloških informacij, AFSK, APRS, AX.25, mrazišče, PCI, FPGA, govorni zbirki, referenčno okolje, uporaba, načrtovanje, robustnost, nesimetrična okna, parametrizacija, govorne zbirke, spektralna analiza, dinamično prilagajanje, sistem za razpoznavanje govora, storitveno računalništvo, diskovna polja, modulacija, zakasnitev, filter, Simulink, odložljiva omrežja, tipkovnica, oktava, energetsko učinkovit, nizka poraba, indirektno sporočilo, zvočni učinki, PRoPHET, usmerjevalni protokol, prikazovanje podatkov batnega letalskega motorja, elektronski sistem letalskih instrumentov, postopki v sili, grafični vmesnik, izdelava prototipa, spletni strežnik, kodiranje, LEGO, internet, prekrivna omrežja, PIC18F, standard ZigBee, koeficienti končne dolžine, mikrokrmilnik, antena, signal, koračni motorji, kamera na vozičku, oddaljeno krmiljenje, hišna avtomatizacija, poraba baterije, HTTP, RF, vremenska postaja, avtomatsko vrtnarjenje, ročno vrtnarjenje, digitalni signali, digitalni sistemi, lastnosti, parametri, granularna sinteza, PWM, spletna stran, brezžična IP kamera, sintetizator, sekvencer, krmilnik LED diod, pretvornik navzdol, GCC, zadnji del, vmesna koda, zbirnik, HIP, sklad, krmilnik PID, prevajalnik, procesor, arhitektura, računalništvo in informatika, računalništvo in matematika, unit selection, LPC1343, Cortex-M3, gibanje, sinteza z difoni, Festvox, analiza govora, diarizacija, indeksiranje govorcev, Festival, analize, meritve, intervalna fotografija, vodni tiskalnik, format slik PPM, elektronsko krmiljenje, naprava Android, DSLR, oddajnik, sprejemnik, Seeduino, mikrokrmilnik Arduino, redukcija baze mreže, načrtovanje filtrov KEO, samodejni razrez govora, učeči se sistem, televizija, HID, sestava z izbiro enot, sestava govora, pospeševalniki delcev, algoritem LLL, problem reševanja najbližjega vektorja, magisteriji, brezžična kamera, radijsko vodeno vozilo, ArduPilot Mega, plovilo brez posadke, MAVLink, nadzor svetil, GPS, PID, risalnik, G koda, datoteka DXF, koračni motor, obveščanje v kriznih situacijah, razpoznava govora, Bluetooth, Amarino, odjemalec, radijsko vodenje, taksi, programska oprema, Z-machine, ZPlet, krmilno vezje, teleskop, PIC18F4550