Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Viljan Mahnič

Together there are 281 keywords, that are appearing 508 times.
44 of them (15.66 % of all) appear more than once, together appearing 271 times (53.35 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
53x19.56%računalništvo
43x15.87%diplomske naloge
35x12.92%univerzitetni študij
16x5.9%računalništvo in informatika
10x3.69%magisteriji
9x3.32%Scrum
8x2.95%visokošolski strokovni študij
6x2.21%uporabniške zgodbe, agilne metodologije
5x1.85%razvoj programske opreme, agilne metode
4x1.48%poslovno obveščanje, programska oprema, podatkovno skladišče, testno voden razvoj
3x1.11%ekstremno programiranje
2x0.74%podatkovna skladišča, Android, agilni razvoj programske opreme, PHP, OLAP, sprejemni testi, spletne tehnologije, metoda Scrum, Planning Poker, poslovna aplikacija, NFC, primeri uporabe, model, Drupal, UML, uporabniška zgodba, testiranje, varnostni element, spletna stran, nadzorne plošče, sprotna integracija, proces ETL, disertacije, Java, testi enot, Kanban, scrum, vodenje projektov
1xBoxSpring, podatkovne baze, Couch Apps, spletne aplikacije, LanDesk Management Suite, distribucija programske opreme, Microsoft System Center Configuration Manager, poker planiranja, distribucija programskih popravkov, poročila o inventarju, ključni kazalnik poslovanja, dimenzijski podatkovni model, podatkovni model, syslog, informacijska infrastruktura, sistemska administracija, Symantec Altiris IT Management Suite, logiranje, atributno orientirano programiranje, razvojna orodja, aplikacija za nadzor terminalov, aplikacija za prijavo in obdelavo izboljšav, razvojna skupina, agilni modeli, Fitnesse, testno okolje, programiranje za platformo SharePoint, SharePoint, odprta koda, medijski portal, Apache, MySQL, ocenjevanje zahtevnosti, Varnish, orodje FitNesse, poslovni proces, razvoj aplikacij, meritve v programski opremi, optika, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, RUP, XML, entitetna zrna, označbe, informacijski sistem SAP, upravljanje poslovnih procesov, sistemi za upravljanje poslovnih procesov, storitveno usmerjena arhitektura, elektronsko poslovanje, okolje Java EE, Apache CouchDB, praznjenje, napredna navodila računalniku, podporna orodja, izvedljiva specifikacija, področno podatkovno skladišče, sistem ETL, dimenzijski model, domensko-specifični jeziki, MDA, ITIL, Tivoli Service Desk, skrbnik, zahtevek, modelno vodeni razvoj, incident, transakcijski računi, sistem kazalnikov, poslovni procesi, podatkovno modeliranje, kvantitativno spremljanje, proces razvoja, merski informacijski model, merski proces, vpeljava, POS terminal, sprotna analitična obdelava podatkov, ključni kazalniki poslovanja, upravljanje učinkovitosti poslovanja podjetja, metodologija RUP, prototip uporabniškega vmesnika, IBM, help desk, silosi, metodologije razvoja programske opreme, polnjenje, membranske sile, MDD, modelno voden razvoj, projektno vodenje, agilni razvoj, agilen pristop, razvoj informacijskega sistema, NUnit, ASP.NET, skupinski razvoj, upravljanje izvorne kode, prototip orodja, javanski program, telekomunikacije, aplikacija za upravljanje s ceniki in optimizacijo cene, prodajni cenik, nabavni cenik, objektni razvoj programske opreme, turistične nastanitve, upravljanje učinkovitosti poslovanja, portal, interpreter, domensko specifični jezik, omejitev OCL, strežnik MS SQL, MS Office SharePoint, elektronsko podpisovanje, načrtovalni poker, PHPUnit, programski jezik PHP, Behat, Mink, Laravel, avtomatski testi, ogrodje Symfony2, vedenjsko voden razvoj, brezstična pametna kartica, finančna aplikacija, mobilna naprava, navidezna brezstična pametna kartica, MicroSD, JavaCard, pogled, kontroler, šport, mobilna aplikacija, načrtovalski vzorci, prenosljive aplikacije, Qt, medplatformni razvoj, mobilni telefon, raztezanje, radiofrekvenčno razpoznavanje, RFID, komunikacija kratkega dosega, sistem dobroimetja, RFID in NFC značke, merjenje napredka, Sprint, Android HCE, oblak, sprotna dostava programske opreme, izdaje programske opreme, planning poker, orodja za razvoj programske opreme, virtualna pametna kartica, Pametna kartica, ključni faktorji, sprejetost ključnih aktivnosti, spletna aplikacija, Node.js, subvencionirana študentska prehrana, odzivnost spletne strani, team estimation game, ocenjevanje, Git, Magento, Bitbucket, JIRA, načrtovanje iteracij, seznam zahtev, PHP ogrodje Laravel, načrt toka dodane vrednosti, vitki principi, točnost ocenjevanja, kanban, koncepti vitkosti, kumulativni diagram poteka, namizne aplikacije, upravljanje matičnih podatkov, razvoj aplikacije, načrtovanje aplikacije, AGIT, CMMI, kazalniki učinkovitosti, COBIT, zaslon na dotik, theses, induction, parser, machine learning, domain-specific modeling, doctoral dissertations, metamodel, merjenje učinkovitosti, metodologija Scrum, učinkovitost razvoja programske opreme, izdaja, Yii, spletno orodje, življenjski model razvoja informacijskih sistemov, slapovni model, iteracija, SWEBOK, PMBOK, projektno poročanje, seznam uporabniških zahtev, seznam nalog iteracije, spremljanje učinkovitosti, parsing, graph grammar, webdriver, selenium, testiranje funkcionalnosti, avtomatizacija, IEEE 830, specifikacija zahtev programske opreme, OSGi, vtičniki, vodenje podatkov, integracija podatkov o strankah, kvaliteta podatkov, razširljiva programska oprema, ogrodje, varnost, E-študent, analitika, praktična uporaba, programsko orodje, Java EE, sistem za upravljanje z vsebinami, objektno programiranje, spletna optimizacija, CPI, SPI, zbiranje podatkov, ASP.NET MVC 5, Google Analize, Flurry Analytics, Web API, aplet Java