Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Milena Blažič

Vseh ključnih besed je 220, ki se skupaj pojavijo 275 krat.
36 ključnih besed (16.36 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 91 krat (33.09 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
6x6.59%mladinska književnost
5x5.49%fantastična pripoved
4x4.4%morfologija pravljice, vrtec
3x3.3%bralna pismenost, ekokritika, predšolska vzgoja, Svetlana Makarovič, slikanice, pripovedovanje, književna vzgoja, ljudske pravljice
2x2.2%slovenske pravljice, karneval, ljudska pravljica, ljudsko slovstvo, didaktika mladinske književnosti, slovenske ljudske pravljice, pouk književnosti, sodobna pravljica, knjižna zbirka, problemska tematika, predšolski otroci, ilustracija, živalska pravljica, primerjalna analiza, Oton Župančič, otroška poezija, Monika Kropej Telban, učni načrti, književna didaktika, slovenska mladinska književnost, slikanica, zgodovina, pravljica, strpnost
1xEzop, tematika drugačnosti, Matija Korvin, madžarska književnost, mednarodni motivi, basen, slovenska književnost, basnopisci, slovstvena folklora, ljudsko izročilo, zgradba, kanonizacija, analiza pravljic, čustva, raziskava, razvoj čustev, čustvena pismenost, pesništvo, Waldemar Bonsels, zbiratelji pisnega izročila, kakovostna poezija, sodobni mladinski avtorji, otroštvo, znani Belokranjci, avtorske pesmi, ljudske pesmi, branje v nadaljevanjih, nauk, drugačnost, tabu tema, analiza del, ženske pesnice, moški pesniki, klasični pesniki, sodobni pesniki, uredniki, mladinska periodika, sodobne pravljice, časopisi, Nobelovi nagrajenci, pomoč z umetnostjo, likovna terapija, čitanke za osnovne šole, priredba, prevod, Japonska, teorija pravljic, estonske pravljice, arabske pravljice, osnovne šole, doktorsko delo, ekranizacija, prevodi, priredbe, model ljudske pravljice, anotirane knjige, priporočilni seznami, film, umetnostna besedila, knjižna vzgoja, knjige za otroke, projekt Beremo skupaj, Grimm, gimnazije, literarne revije, uglasbene pesmi, tematika spola, vrtci, osnovna šola, veliki pravljičarji, analiza, obdobja, učni načrt, medkulturni dialog, jezik, literarna teorija, mladinska dela, otroci, nemška književnost, pedofilija, spolne zlorabe, inkluzija, praksa, zakonodaja, slovenščina, pravljice, Biblija, zbirka Anica, intertekstualnost, Desa Muck, Rezija, Milko Matičetov, medmedijska analiza, literarna analiza, Andrej Rozman Roza, Gravža, Mali rimski cirkus, animirani film, didaktika književnosti, ilustratorke, spol, stereotipi, pesnik, otroške pesniške zbirke, spolne vloge, deklica, seznami, preglednice, srbske ljudske pravljice, interpretativno branje, Roald Dahl, Mihail Bahtin, tabu, tabujske teme, priročnik za kakovostno branje mladinskih knjig, Zlata ptica, spolna zloraba, vrednote, ljudska pesem, Maria Nikolajeva, IKT, Monika Kropej, knjižne zbirke, Vladimir Propp, pravljica s problemsko vsebino, izguba, vloga vrtca pri ozaveščanju, Helena Kraljič, žalovanje, problemska tematika smrti, odsev stvarnosti, literarni junaki, multikulturnost, književna vzgoja v vrtcu, načini poustvarjanja, govorni razvoj otrok, pouk književnosti v osnovni šoli, učni načrt za slovenščino, projektno delo, družinsko branje, kurikul za vrtce, komunikacijski pouk, almanah Lutkovnega gledališča Ljubljana, predsodki, večkulturnost, folkloristična teorija pravljic, Mojca Pokrajculja, Andersenove pravljice, biblijski motiv, otroške pesmi, predšolsko obdobje, interpretacija, revija Cicido, aktivnosti otrok, pesniški jezik, leposlovje, obvezni avtorji in dela, Srečko Kosovel, Jelka Reichman, interpretacija besedil, Peter svetina, kratka sodobna pravljica, prevajanje otroške književnosti, predbralno obdobje, groteska, otroška in mladinska književnost, dejavnosti za otroke, pripovedovanje otrok, drugačnost v slikanici, Marija Nikolajeva, analiza kratke sodobne pravljice, šolski sistemi, medkulturna književnost, branje, knjiga, Anja Štefan, predšolska bralna značka, govorni razvoj, govor, hrvaške ljudske pravljice, primerjava, šolski otroci, socialno-čustveni razvoj, analiza pesmi