Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Simona Kukovič

Together there are 78 keywords, that are appearing 128 times.
13 of them (16.67 % of all) appear more than once, together appearing 63 times (49.22 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
11x17.46%Diplomska dela
10x15.87%Slovenija
8x12.7%Lokalna samouprava
7x11.11%Občine
6x9.52%Magistrske naloge
4x6.35%Župani
3x4.76%Volitve, Lokalne volitve, Lokalne skupnosti
2x3.17%javno vodenje, stili vodenja, mestni sveti, Vodenje
1xObčina Ankaran, Občina Koper, povezovanje, Zakonodaja, financiranje občin, Javna naročila, volilno vedenje, Strankarska pripadnost, nestrankarstvo, zadolževanje, Sodelovanje, Subsidiarnost, Ženske, Politične stranke, ženske kandidatke, Nacionalna varnost, Lokalna oblast, Prometna politika, Onesnaževanje zraka, mestni svet, mestne občine, ožji deli občin, javni razpisi, Ustavno sodišče RS, sub-decentralizacija, Decentralizacija, občinski svet, Participacija, lokalna demokracija, zapuščina, Politični Sistem, Meta-Analiza, Nemska Politika, Strankarski Sistem, CDU in Unija, Izobraževanje, Demokracija, Nemčija, Politično Vodenje, nove oblike lokalne demokracije, predsednik države, osamosvojitev Slovenije, e-demokracija, komunikacija, Angela Merkel, Facebook, Politična socializacija, Politična participacija, reaganizem, The Roman Catholic Church, Rimskokatoliška cerkev, Janez Drnovšek, Predsedniki, Združene države Amerike, Politiki, 1936-, papež, Državni proračuni, Občinske finance, evropska sredstva, papež Frančišek, spiritualno vodenje, Franciscus, svetovni voditelji, medobčinski urad