Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Primož Šparl

Vseh ključnih besed je 83, ki se skupaj pojavijo 98 krat.
7 ključnih besed (8.43 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 22 krat (22.45 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
7x31.82%teorija grafov
4x18.18%Hamiltonov cikel
3x13.64%kombinatorika
2x9.09%grafi, Ramseyevo število, teorije grup, hamiltonskost
1xJ-grafi, vozlišča, označevalni jeziki, strategije reševanja, standardne družine grafov, kriptografija, algebra, matrika sosednosti, maksimalen pretok, simetrije, izomorfnost grup, minimalen rez, Edmonds-Karpov algoritem, asimetrični kriptosistemi, časovna zahtevnost, Goldberg-Tarjanov algoritem, spekter grafa, računalniška simulacija, Cayleyev diagraf, pretoki, popolno prirejanje, usmerjeni cirkulant, metoda vrednotenja zemljišč, odškodnina, razlastitev, nepremičnine, največje prirejanje, posplošen Petersenov graf, spletni produkt grup, teorija verjetnosti, orodje za preštevanje, algebrske strukture, kubični grafi, hamiltonov cikel, algoritmi, problem trgovskega potnika, teorija števil, komutatorska vrsta, algebraična števila, posplošeni Petersenov graf, kubični graf, neskončne množice, verjetnost, Nest graf, avtomorfizem, bicirkulant, kromatični indeks, barvanje povezav, neodvisnostna množica, slučajni graf, HTG graf, kolobar Z_n, Cayleyjev graf, hamiltonski cikel, posplošena Ramseyeva števila, Ramseyeva teorija, ločno tranzitiven graf, k-pretok, sistem blokov neprimitivnosti, primitivnost, delovanje grupe, polni graf, (pod)normalna vrsta, direktni produkt grup, enostavna grupa, kompozicijska vrsta, blok neprimitivnosti, igrifikacija, premer, manipulacija grafa, aplikacija z0diak, ožina, grupa, matematična logika, didaktične računalniške igre, poldirektni produkt grup