Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Bea Tomšič Amon

Vseh ključnih besed je 179, ki se skupaj pojavijo 192 krat.
9 ključnih besed (5.03 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 22 krat (11.46 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
3x13.64%ustvarjalnost, prostorsko oblikovanje, likovno izražanje, barve
2x9.09%risba, pouk likovne umetnosti, svetloba, slikanje, likovna naloga
1xupokojenci, življenski smisel, tretje življensko obdobje, učni načrt, zadovoljstvo, osnovna šola, medpredmetno povezovanje, premogovništvo, nečistoča, arhitekturna risba, Photoshop, abstraktna umetnost, abstrakcija, potrošniki in čistila, bolezni, higiena bivalnega prostora, rudniki, čistoča, telesna higiena, Zasavje, oblika v arhitekturi, lov, Lovska zveza Slovenije, lovstvo in kultura, bela barva, Lila Prap, likovno nadarjeni učenci, knjižne ilustracije, likovni jezik, živalski liki, objekti, vrtni načrt, mnenja, pedagoška biologija, kolonijska naselja, rudarska stanovanja, študenti, grede, rastlinjak, zimski vrt, razsvetljava v vrtu, modernizem, stanovanje v hiši staršev, ogrevanje, ekološki vplivi, oblikovanje simbola, motivi, kurivo, kaminske peči, razvoj likovnega izražanja, likovni izdelek, podaljšano bivanje, jaslice, šablone, kmečka peč, pečnice, peka kruha, krušna peč, ritual, risanke, maska, medij, učna ura, prostor, razsvetljava, svetila, hiše, notranja oprema, učni prostori, odkrivanje in identifikacija, nadomestna gradnja, klasična gradnja, montažna gradnja, gradnja, likovne učilnice, počutje, šolski prostor, razred, oblikovanje, učna priprava, kreativnost, osvetljava, sketchbook, gradnja hiše, uporabni izdelki, mesto, ulična umetnost, tehnike izdelave grafita, vrste grafitov, Ljubljana, grafiti, prilagoditve pouka, likovni motiv, likovna tehnika, zgodnja starost, kakovostno staranje, izkušenjsko učenje, medpodročno povezovanje, prvo in drugo triletje osnovne šole, lokalna identiteta, merilo, maketa, pomoč z likovno umetnostjo, tretje življenjsko obdobje, arhitekturno oblikovanje, otroci s primanjkljaji na posameznem učnem področju, umetnost zavržene hrane, filmska upodobitev, prilagajanje, naravni pigmenti, obogatena resničnost, vizualizacija, osebnostna kompetenca, tekstil, arhitektura, oseba po onkološkem zdravljenju, problemski pouk, papir, Likovne naloge, umetnost s hrano, uporaba hrane pri pouku, likovna didaktika, ilustracija, Otroška risba, osebnost, likovna umetnost, Spodnja Šiška, nacionalna identiteta, mladostništvo, avtoportret, analiza risb, kuhinjska oprema, mladostniška risba, likovni materiali, učni proces likovne umetnosti, lutkarstvo, likovna ustvarjalnost, funkcionalnost, kuhinjski pulti, likovni material, asemblaž, eksperimentiranje, likovno ustvarjanje, slovenska arhitektura, namembnost balkonov, modra barva, zgodovina, vpliv barve, medijske grafične podobe, likovno mišljenje, ležišča, posteljnjak, likovna vzgoja, prvo triletje, postelja, spalnica, ecropska identiteta, nepremična kulturna dediščina, globalizacija, likovna področja, likovne tehnike, socialna integracija, čutila, vizualno zaznavanje, konstruktivistično poučevanje in učenje likovne umetnosti, prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom, materiali, učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju, medsebojni odnosi, likovna nadarjenost