Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Alenka Kuhelj

Together there are 384 keywords, that are appearing 880 times.
90 of them (23.44 % of all) appear more than once, together appearing 586 times (66.59 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
129x22.01%diplomske naloge
57x9.73%človekove pravice, Evropska unija
34x5.8%magistrske naloge
29x4.95%Slovenija
11x1.88%pravna ureditev, Svet Evrope, Evropsko sodišče za človekove pravice, zakonodaja
10x1.71%Lizbonska pogodba
9x1.54%pravica do zasebnosti
7x1.19%varstvo okolja
6x1.02%diskriminacija, pravo, Sodišče Evropske unije
5x0.85%varuh človekovih pravic, okolje, temeljne svoboščine
4x0.68%prost pretok oseb, zakonodajni postopek, trgovina z ljudmi, podnebne spremembe, osebna svoboda, otrokove pravice
3x0.51%notranji trg, zasebnost, Kjotski protokol, varstvo človekovih pravic, varstvo osebnih podatkov, pravica do veroizpovedi, sodišča, parlamenti, politični sistemi, državljanstvo, osebni podatki, Romi, migracije, romi, mednarodne pogodbe, Evropski parlament, EU, evropska unija, Evropa, otroci, varnost
2x0.34%parlament, begunec, prost pretok kapitala, demokracija, prost pretok storitev, delo, narodne manjšine, letalski promet, izobraževanje, zdravje, izvršilni postopek, prost pretok blaga, državna uprava, Sodišče EU, Zakon o varstvu okolja, pravni akti, ZDA, mladoletniki, policija, okoljska politika, mednarodna sodišča, pravice, okoljska zakonodaja, nasilje, izvršba, Človekove pravice, azil, kazniva dejanja, volitve, sodbe, ratifikacija, dvodomnost, izbrisani, Francija, državni svet, volilni sistemi, migracijska politika, terorizem, svoboda izražanja, verska svoboda, zaporniki, Evropska konvencija o človekovih pravicah, subsidiarnost, mednarodno varstvo človekovih pravic, državljanske pravice
1xprost pretok, pravno pravilo, Evropska komisija, pridobivanje sredstev, kohezijski skladi, delovna sila, nacionalno pravo, zgodovinska metoda, pravni položaj, Romska skupnost, evropsko pravo, naddržavnost, pravna načela, evropska socialna politika, pravna metoda, podnebje, Severnoatlantska pogodba, internacionalizacija, pristojnost, pravno varstvo živali, zaščita živali, schengenski sporazum, evropski trg, prost pretok ljudi, ničnostna tožba, lokalizacija, domače živali, Evropsko sodišče za čolvekove pravice, neoblastni splošni pravni akti, javni vrtec, zasebni vrtec, avtonomni splošni pravni akti, socialno avtonomno pravo, podjetniško pravo, delovno pravo, predšolska vzgoja, sodišče Evropskih skupnosti, boj proti ponarejanju, NATO, izobraževalni sistem, Evropska politika, vizumska liberalizacija, usposabljanje, mirovno posredovanje, transseksualci, Natura 2000, varstvo narave, vizumska politika, globalizacija, boj proti korupciji, pravno razmerje, mednarodnopravno varstvo, OLAF, boj proti goljufijam, goljufije, Schengen, mednarodna razmerja, zaporna kazen, človekovo okolje, zgodovisnki pregledi, aparthaid, Južnoafriška Republika, črnci, teorija prava, pravni realizem, Sodišče za človekove pravice, Velika Britanija, parlamentarizem, rasizem, jezikovne značilnosti, dostopnost, dokumenti, informacije javnega značaja, pravni sistemi, pristojnosti, pravni jezik, varnostni ukrepi, letališča, mednarodne konvencije, človekove pravice in temeljne svoboščine, odškodninska odgovornost države, kršitev človekovih pravic, direktive, primerjava, dokazovanje škode, prekrški, denarne kazni, zaporne kazni, polnoletne osebe, vladne organizacije, vladne službe, pravno varstvo, osebni podatki umrlih, informacijska zasebnost, pravna razmerja, država, osamosvojitev, teorija, filozofija države, ustava, predsedniki, strukturni skladi, istospolna zakonska zveza, istospolno partnerstvo, nacionalno državljanstvo, Sodišče Evropske skupnosti, pravni red, verske skupnosti, enakost, pravica do svobode izražanja, socialna omrežja, Facebook, jezikovna metoda, primerjalna metoda, sociološka metoda, nomotehnika, Jugovzhodna Evropa, varstvo zasebnosti, kazenski pregon, organizirani kriminal, mladoletni delinkventi, prestopništvo, dedovanje, dedno pravo, 2000-2007, vlada, dediščina, mednarodna zaščita, politična ureditev, azilni postopek, postopek mednarodne zaščite, državni zbor, diplomske nalog, mladoletniški zapor, prevzgojni dom, vzgojni ukrepi, religija, veroizpoved, politična participacija, politične stranke, načelo enakosti, logična metoda, klimatske spremembe, financiranje, zasebno šolstvo, avtomobili, civilna družba, evropska politika, pravice žensk, vino, mednarodna politika, onesnaževanje, emisije, kulturna dediščina, pravice otrok, tožbe zaradi neizpolnitve obveznosti, varstvo kulturne dediščine, mučenje, varna hiša, ženske, vizum, integracija migrantov, mednarodni pravni akti, socialna pomoč, socialno varstvo, istospolna partnerska skupnost, kršenje, elektronska izvršba, pripor, Veliksa Britanija, socialna varnost, Kavkaz, inkluzija, izobraževalni programi, otroci s posebnimi potrebami, institucionalna diskriminacija, šport, kršenje človekovih pravic, nogomet, dodatne pristojnosti EU, deljene pristojnosti med EU in državami članicami, sodelovanje v postopkih, Listina EU, Evropska konvencija o varovanju človekovih pravic, storilci spolne zlorabe, otrok, zakoni, migrant, migracijska kriza, stres, psihosocialna tveganja, jedrska zakonodaja, jedrske nesreče, nuklearna elektrarna Krško, obnovljiva energija, Pariški podnebni sporazum, delovno razmerje, toplogredni plini, ukrepi, politike, študij, invalid, reka Mura, osebna asistenca, zaposlitev, izključne pristojnosti EU, razmejitev pristojnosti, enakopravnost, hidroelektrarna, konflikt, mednarodna zaščita (azil), Konvencija o statusu beguncev, pravnopolitična zaščita, (kršitev) človekove pravice, 3. člen in 5. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah, udeležba javnosti, Slovenija in EU, Zakon o izvršbi in zavarovanju, sodni zaostanki, zloraba, informacije, zdravstvo, disertacije, videonadzor, mednarodno kazensko sodišče, vojni zločini, državna varnost, javna sredstva, javna naročila, jedrska energija, svoboda mišljenja, Evropsko sodišče, trgovanje z emisijami, recikliranje, varstvo podnebja, ločevanje odpadkov, humanitarno pravo, daytonski sporazum, zunanja politika, splošni pravni akti, varstvo zraka, zgodovina, svoboda veroizpovedi, pravno varstvo rek, reke, cerkev in država, zrak, mediacija, prisilna sredstva, policijska pooblastila, evropsko sodišče, doktorske disertacije, mediji, sodni spori, aktivno državljanstvo, evropsko državljanstvo, pretok storitev, Švica, lizbonska strategija, varstvo oklja, evtanazija, pravni vidik, varstvo živali, prostoživeče živali, varstvo pravic, morje, potniki, sodna praksa, internet, sojenje v razumnem roku, sočasno glasovanje, ustavna sodišča, 2000-2010, sodne odločbe, zakonodajni postopki, Konvencija o otrokovih pravicah, svoboda govora, kršitve otrokovih pravic, delovne migracije, spletne strani, ombudsman, pretok kapitala, pretok oseb, pretok blaga, protiimigracijska politika, imigracije, javni dolg, ekonomska kriza, finančna kriza, Grčija, Državni zbor, večkulturna družba, Državni svet, okoljska ozaveščenost