Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Rudi Kocjančič

Together there are 261 keywords, that are appearing 754 times.
86 of them (32.95 % of all) appear more than once, together appearing 579 times (76.79 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
141x24.35%diplomske naloge
55x9.5%Slovenija
26x4.49%človekove pravice
22x3.8%Evropska unija
18x3.11%lokalna samouprava
14x2.42%pravna ureditev
13x2.25%volitve
12x2.07%Svet Evrope, občine
11x1.9%Lizbonska pogodba, državni zbor
10x1.73%demokracija
9x1.55%referendum
8x1.38%ustava
7x1.21%politične stranke, volilni sistemi, lokalne volitve, vlada
6x1.04%zakonodajni postopek, parlamentarni sistem, državni svet
5x0.86%magistrske naloge, Evropsko sodišče za človekove pravice, parlamenti, zakonodaja
4x0.69%Državni zbor, ustavno sodišče, zakonodajni referendum, narodne manjšine, volilni sistem, parlament, ustavna ureditev, ustavna sodišča, državna ureditev
3x0.52%ustave, Ustava Republike Slovenije, izbrisani, odložilni veto, državna oblast, neposredna demokracija, Hrvaška, varstvo človekovih pravic, Sodišče Evropske unije, Ustavno sodišče, ustavna pritožba
2x0.35%pokrajine, Madžarska, socialna varnost, župan, državljanstvo, tujci, imuniteta, socialna politika, ustavne pravice, izvršilna oblast, odvetništvo, korupcija, župani, pravo, dvodomnost, občinski svetniki, Nemčija, državno tožilstvo, poslovniki, društva, sodišča, lokalne skupnosti, delavci, večinski volilni sistem, nacionalni parlamenti, subsidiarnost, Radovljica, proporcionalni volilni sistem, lokalna skupnost, Evropski parlament, Republika Slovenija, temeljne svoboščine, Državni svet, mednarodne pogodbe, mednarodne konvencije, Ljubljana, varuh človekovih pravic, narodne skupnosti, ustavni zakoni, predsednik, ustavno pravo
1xpolitični programi, lokalna demokracija, civilno pravo, programi političnih strank, pravno varstvo človekovih pravic, mednarodni sporazumi, zgodovinski pregledi, ombudsman, Zakon o lokalni samoupravi, ustavni sistemi, krajevna skupnost, 1996-2008, Mestna občina Maribor, Svet Evropske unije, ustanovitvene pogodbe, Občina Žužemberk, vloga političnih strank, temeljne pravice, evropska listina, politična stranka, pravna ureditev političnih strank, Pogodba o EU, ljudska iniciativa, Ustava Republike Hrvaške, 1991-2004, osamosvojitev, diplomska naloge, mesta, Zakon o varstvu osebnih podatkov, politika države, Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic, osebni podatki, zasebnost, Velika Britanija, diplomske nalologe, državni proračun, revizija, javna poraba, javne finance, mednarodna sodišča, Računsko sodišče, delavsko soupravljanje, 1991-2008, Italija, pravna ureditev imunitete, participacija, zaporniki, pravice zapornikov, sindikalna svoboda, sindikat, stavka, kolektivna pogodba, poslovnik državnega zbora, Državni zbor Republike Slovenije, pridržanje, pravno varstvo, zapori, delovna telesa, 1992-2008, Evropska konvencija o človekovih pravicah, poveljevanje, javno dobro, Bosna in Hercegovina, pravna ureditev Bosne in Hercegovine, pravna ureditev Slovenske vojske, Slovenska vojska, Evropska ustava, NATO, predsedovanje, pravna ureditev Evropske unije, Daytonski sporazum, Črna Gora, pravna ureditev Državnega zbora, parlamentarizem, politične organizacije, Splošna deklaracija o človekovih pravicah, zakonodajni postpek, poslanci, državni tožilci, 2008, pravna ureditev referenduma, mestne občine, ratifikacija, poslovnik, mediacija, mediator, socialna država, notariat, sodni spori, federacija, ustavno sodstvo, institucije Evropske unije, regionalna samouprava, konfederacija, vlade, preprečevanje, temeljni zakon, Madžarska narodna skupnost, delovanje vlade, predsednik vlade, ustavne spremembe, dvojno državljanstvo, odvetniki, pravosodje, evropska unija, politični sistem, vladna koalicija, varstvo narodnih manjšin, Romi, Romska skupnost, migracije, javni zavod, center za socialno delo, pravno varstvo manjšin, organi zavoda, otroci s posebnimi potrebami, otrokove pravice, omejitev gibanja, vladne koalicije, pristojnosti, odstranitev tujcev, nezakonito bivanje, volilini sistemi, ustavne ureditev, prevna ureditev, oblast, ilegalne migracije, predsedniki, koalicijska vlada, dvojezičnost, verske skupnosti, posebni postopki, pravni red, verska svoboda, občinski svet, volilna pravica, politično predstavništvo, potni list, potne listine, zgodovina, narodna skupnost, deklaracija, beneška komisija, socialno varstvo, ekonomska kriza, gospodarstvo, ustavni zakon, ustavna pravica, razvoj društev, delovanje društev, Zakon o društvih, sprememba Ustave, mednarodne organizacije, zračni promet, mednarodni zračni promet, pravni akti, navigacijske službe, poslanski mandat, manjšine, italijanska narodna skupnost, ustanovitev, Ankaran, pristojnosti predsednika, državna meja, arbitražni sporazum, sodna praksa, volilna kampanja, Komisija za preprečevanje korupcije, protikorupcijsko delovanje, Evropske skupnosti, vloga nacionalnih parlamentov, sodišče, sodna statistika, postopki, varstvo zemljišč