Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Blaž Lešnik

Together there are 170 keywords, that are appearing 416 times.
61 of them (35.88 % of all) appear more than once, together appearing 307 times (73.8 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
46x14.98%alpsko smučanje
14x4.56%meritve
13x4.23%tekmovanje
10x3.26%testi, organiziranost
9x2.93%primerjava
8x2.61%mladi, učenje
7x2.28%analiza variance
6x1.95%prosti slog, vprašalnik, razvoj, gibalne sposobnosti, antropometrija, tehnika, uspešnost, dečki
5x1.63%otroci, trening, učitelji, metodika
4x1.3%SPSS, regresijska analiza, poškodbe, deklice, smučanje, program, anketa, usposabljanje, medicina, motorične sposobnosti, zgodovina, deskanje na snegu
3x0.98%trženje, motivacija, tujina, Slovenija, tečaji, snežni parki, vadba, SMMS, motorika, športne poškodbe
2x0.65%metode, kondicijska priprava, zarezna tehnika, rezultati, morfološke značilnosti, psihologija, vrhunski šport, Spearmanov korelacijski koeficient, kondicijski trening, zakonodaja, vsebina, organizacija, sistem, načrtovanje, športna rekreacija, pravila, Pearsonov koeficient korelacije, varnost
1xinvalidski šport, specialna motorika, osebe s posebnimi potrebami, pripomočki, starši, odločitve, študenti, trenerji, Center za univerzitetni šport, učni načrt, pogoji, snežne deske, modeli, sprednja križna vez, koleno, preverjanje, model, drugo triletje, osnovna šola, klasifikacija, tabor, športni dan, zveza, program SMMS, tek na smučeh, sponzorstvo, podjetje, nogomet, delovanje, šola v naravi, Maribor, rehabilitacija, učinkovitost, šole, ZUTS, programi, korelacijski koeficient, proizvajalci, slalom, smuči, selekcija, članstvo, športne panoge, zima, funkcionalne sposobnosti, videoanaliza, šola, postavitev, opredelitev, t-test, telesne mere, športni objekti, vzdrževanje, gradnja, snežni park, SPSS 19.0, Mann Whitneyev test, oprema, grbine, kadri, usposobljenost, ocenjevanje, sojenje, skoki, koncentracija, psihološki status, SPSS 21.0, mišice, slovenska smučišča, smučarska oprema, socialni status, znanje, bolečine, okorelost, uspeh, razlike, gibalno učenje, učinki, športna mazila, prehrana, dodatki, SPSS 18.0, vzroki, motorični testi, starejše deklice, gibalni razvoj, starešji dečki, analiza, statistika, amputacija, noga, invalidi, pretreniranost, Excel, turizem, strokovno izpopolnjevanje, akrobatika, U-test, telovadne prvine, ravnotežje, uporaba, starejši dečki, puberteta, financiranje, učitelji smučanja, Pearsonov korelacijski koeficient, mlajši dečki, ciklizacija, svetovni pokal