Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Marijana Jakše

Together there are 110 keywords, that are appearing 192 times.
32 of them (29.09 % of all) appear more than once, together appearing 114 times (59.38 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
20x17.54%vrtnarstvo
8x7.02%hidroponika
7x6.14%zelenjadarstvo
6x5.26%rastlinjaki
5x4.39%gojitvene plošče
4x3.51%sorte, rukvica, čebula, vrtnine, plavajoči sistem, pridelek
3x2.63%Eruca sativa, perlit
2x1.75%motovilec, rastni substrati, Ljubljana, šota, kamena volna, zelenjadnice, gostota setve, steklenjaki, kultivarji, sadike, hranilne raztopine, bučke, Diplotaxis tenuifolia, Lactuca sativa, mešani posevki, razvoj, rast, plavajoči sistemi, gnojenje
1xaeroponika, drobnoplodni paradižnik, Capitata, Brassica oleracea, Allium cepa, Phaseolus vulgaris, navadni fižol, blitva, Beta vulgaris, zastiranje tal, zelje, Lycopersicon lycopersicum Karsten, Valerianella locusta, gostota steve, zavarovan prostor, Valerianella olitoria, mineralna gnojila, dognojevanje, paprika, plastenjaki, tehnologija pridelovanja, Capsicum annuum L., gojenje v lončkih, nitrati, setev, glavnata solata, pridelki, zastirke, Spinacia oleracea, hidroponski sistemi, vrtički, težke kovine, onesnaženost tal, fižol, Allium cepa L., mesečna redkvica, Raphanus sativus L., redkvica, sladkorji, plavajoče plošče, Cucurbita pepo L., pridelava, botanični opis, žlahtnjenje rastlin, organske kisline, flavoni, samonikle akcesije, gojenje, glukozinolati, divja rukvica, špargelj, beluš, flavonoli, fenoli, asparagus, bolezni rastlin, rastlinski škodljivci, hranilna raztopina, vejnati dvoredec, Cichorium endivia L., inertni substrati, zimski luk, Allium fistulosum, solata, rastlinske sorte, čas sajenja, endivija, rastni hormoni, mikropropagacija, Eruca sativa Mill., Slovenija, poljski poskusi, žlahtnjenje raslin, vegetativno razmnoževanje, gojišča, dihaploid, generativno razmnoževanje, špinača