Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Aleš Breznikar

Together there are 90 keywords, that are appearing 153 times.
14 of them (15.56 % of all) appear more than once, together appearing 77 times (50.33 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
18x23.38%diplomska dela, geodezija
9x11.69%UNI
7x9.09%VSŠ
5x6.49%geodetski načrt
3x3.9%digitalni nivelir, geodetska mreža
2x2.6%kataster gospodarske javne infrastrukture, elektronski tahimeter, zakoličba, hidroelektrarna, gospodarska javna infrastruktura, projektiranje, kodna nivelmanska lata
1xopazovanje plazov, geodetski projekt, sistem TPS, premiki točk, pilotna stena, reprezentacija, geodetska mreža objekta, sistem ATR, natančnost premikov opazovanih točk, optična prizma, vpis v javne evidence, reper, geodetske storitve, VSS, centralna baza, projektna dokumentacija, koordinatni sistem, geodetska točka, kubna prizma, tehnična dokumentacija, GPS, digitalni kompas, Sweep sistem, Hypack Max, viadukt Črni Kal, deformacije, vertikalni premiki, obremenilni preizkus, globinomer, monitoring, vpis v uradne evidence, gradbeno dovoljenje, parcelacija, gradbena jama, turbinski steber, protokol meritev, pretočno polje, uporaba podatkov GJI, evidenca, terenska izmera, podatkovni sloj, natančnost, topografija, zemljiški kataster, položajna mreža, prosto stojišče, nivelmanska mreža, stabilizacija, nivelman, nivelmanska lata, temperaturne spremembe, horizontalna vizurna os, državni lokacijski načrt, kontrolne meritve, mikrometer, strojne meritve, redukcija dolžin, izravnava, standardizacija, vertikalni pomik, Topcon, prečni in vzdolžni profili, katastrski elaborat, elaborat sprememb, zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, objekt GJI, TopSURV, GPT-7000i, infrardeča svetloba, elektromagnetno valovanje, analiza rezultatov, CCD senzor, osvetljenost late, tehnično opazovanje, geodetski instrument, pogreški nivelirja