Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Mojca Doupona

Together there are 196 keywords, that are appearing 382 times.
61 of them (31.12 % of all) appear more than once, together appearing 247 times (64.66 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
19x7.69%vprašalnik
16x6.48%anketa
15x6.07%sociologija
14x5.67%šport
12x4.86%analiza variance
8x3.24%mediji, rokomet
7x2.83%nogomet
6x2.43%odbojka
5x2.02%ženske, SPSS, moški, intervju
4x1.62%vrhunski šport, športna rekreacija, socializacija, Slovenija, migracije, športniki, t-test
3x1.21%športna vzgoja, primerjava, družba, starši, reprezentanca, nasilje, športna kariera, tekmovanje, sodniki, motivacija, hi-kvadrat, klubi
2x0.81%igralci, individualni športi, srednje šole, značilnosti, globalizacija, fair play, košarka, osnovne šole, ekipni športi, navade, spol, psihologija, motivi, izobraževanje, športnice, analiza, prosti čas, Hi-kvadrat test, kariera, šola, vzroki, prestopi, podpora, poškodbe, SPSS 20.0, statistika, rehabilitacija, trenerji, tuji klubi
1xpriprave, adolescenca, športni pedagogi, faktorska analiza, zadovoljstvo, diskriminantna analiza, kadetinje, odnosi, cilji, regresijska analiza, 1. slovenska nogometna liga, kadeti, Pearsonov koeficient, prireditve, novinarstvo, Fundacija za šport, Pearsonov hi-kvadrat koeficient, revije, sofinaciranje, Green Dragons, huliganizem, socialne značilnosti, evropsko prvenstvo, Shapiro-Wilk test, uspešnost, socialna omrežja, navijači, vloga, sociometrija, plesalci, medoosebni odnosi, založništvo, licenca, odvisnost, bulimija, telesna teža, ples, enosmerna analiza variance, prehrana, motnje, programi, učenci, Italija, aktivnosti, anoreksija, panoge, igra, dosežki, mladi, vrhunski športniki, zasebnost, sociogrami, hi-kvadrat test, razlike, preventiva, doping, zvezdniki, motnje hranjenja, medkulturna primerjava, bolečine, športna identiteta, uspeh, športni prenosi, demografske značilnosti, SPSS 21.0, Pearsonov hi-kvadrat, socialnoekonomski status, življenjski slog, učenje, Fredov program, družina, asimilacija, NVIVO, lepotni ideal, trženje, študenti, telo, ženskost, moški športi, stereotipi, razvoj, dojenčki, socialno okolje, pomoč, smučarski skakalci, športne poškodbe, spletni vprašalnik, komunikacija, alpski smučarji, socialnodemografske značilnosti, slovenska liga, gibalne sposobnosti, motorični testi, plavanje, usposobljenost, organiziranost, preprečevanje, Slovenska vojska, SAMSAQ-EU, gorsko kolesarjenje, poklic, menedžer, finance, sojenje, kazni, televizijski prenosi, pravila, Matjaž Markič, funkcionarji, socialni status, priznanja, nagrade, CHi-kvadrat test, liga, zasvojenost, alkohol, dostopnost, gledalci, Excel, homoseksualci, športna aktivnost, zakonodaja, turizem, narava, okolje, sociologija športa, množične prireditve, veterani, sredstva javnega obveščanja, reporterji, turnirji, poročanje, disertacije, tenis, nagrajevanje