Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Matej Tušak

Vseh ključnih besed je 176, ki se skupaj pojavijo 335 krat.
55 ključnih besed (31.25 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 214 krat (63.88 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
23x10.75%vprašalnik
16x7.48%psihologija
11x5.14%anketa
10x4.67%motivacija
9x4.21%analiza variance
8x3.74%anksioznost
7x3.27%t-test, šport
6x2.8%faktorska analiza
4x1.87%moški, osebnost, SPSS, športna rekreacija, Pearsonov koeficient, trenerji, stres
3x1.4%vizualizacija, osebnostne lastnosti, tekmovanje, psihična priprava, testi, psihologija športa, odbojka, koncentracija, uspešnost, zdravje, regresijska analiza
2x0.93%karate, mladi, razlike, priprava, sociometrija, atletika, gibanje, T-test, strah, potapljanje na dih, borilne veščine, ženske, igralci, statistika, ekipa, komunikacija, depresija, dražljaji, člani, mladinci, gibalne sposobnosti, rezultati, vojska, športna aktivnost, meritve, samozavest, tehnika, agresivnost
1xvprašalnik BFQ, medicina, značilnosti, koronarne bolezni, kros, spust, poškodbe, srce, surfanje, kondicija, treniranje, avtogeni trening, dihalne vaje, raziskave, starejši, dihalne tehnike, kolesarstvo, duševne motnje, ocenjevalna lestvica, odnosi, osebnsotni razvoj, osnovna šola, primerjava, povezanost, eksperiment, spretnosti, program SPSS, predtekmovalno stanje, zrelost, morala, plavalci, plavanje, ocena, medoosebni odnosi, trener, psihični razvoj, zdravljenje, rekreacija, študenti, uspehi, sociogram, sociologija, kohezija, klubi, Slovan, globina, učne skupine, počutje, učinki, utrujenost, korelacijska analiza, študija primera, shizofrenija, plavalke, košarka, tenis, biatlon, streljanje, izgorelost, teorija, cilji, miselne predstave, pomen, slovenska reprezentanca, SPSS 16.0, latinsko-ameriški plesi, plesni klubi, standardni plesi, mentalni trening, Pearsonov koeficient korelacije, sprostitev, funkcionalne sposobnosti, Mann-Whitneyev test, religija, socialnodemografske značilnosti, navijači, organiziranost, gledalci, navijaške skupine, SPSS 22.0, ANOVA, reševanje, psihološka priprava, konflikti, dejavniki, vrhunski šport, skupinska dinamika, psihično nasilje, plesalke, kanu, potapljanje na dah, oprema, kajak, samopodoba, diskriminantna analiza, psihične lastnosti, varnost, fiziologija, alpinizem, smučarski skoki, športno plezanje, mladostniki, intervju, telesna aktivnost, vodenje, vadba, osebe s posebnimi potrbami, avtizem, Kendallov koeficient, Reflex Gornja Radgona, plesalci, zaposleni, socialna integracija, športna vzgoja, sproščanje, tek, strelstvo, korelacija, motnje, predtekmovalna stanja, bojna enota