Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Damir Karpljuk

Vseh ključnih besed je 451, ki se skupaj pojavijo 1053 krat.
153 ključnih besed (33.92 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 755 krat (71.7 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
29x3.84%športna aktivnost
27x3.58%program
24x3.18%šport
20x2.65%vprašalnik, anketa
19x2.52%vadba, osebe s posebnimi potrebami
18x2.38%otroci, športna rekreacija
13x1.72%gibanje
12x1.59%preventiva, prehrana
11x1.46%športna vzgoja, zdravje, zdravljenje
10x1.32%SPSS, starostniki, tekmovanje
9x1.19%gibalne sposobnosti, motnje, meritve
8x1.06%borilni športi, poškodbe, testi
7x0.93%medicina, osnovne šole, trening, analiza variance, t-test, razvoj, terapija, posebne potrebe
6x0.79%življenjski slog, rehabilitacija, vzroki, judo, učinki, bolezni, organiziranost, pravila
5x0.66%telesna aktivnost, športna dejavnost, tehnika, bolečine, ples
4x0.53%predšolski otroci, intervju, borilne veščine, starši, telesna teža, Downov sindrom, kinezioterapija, avtizem, hrbtenica, pilates, primerjava, športna medicina, izobraževanje, zaposleni, vaje, mladi, invalidi, karate, cerebralna paraliza, pripomočki
3x0.4%slepi, zgodovina, prilagojen program, varnost, stres, terapevti, analiza, vojaki, konji, hidroterapija, terapevtsko jahanje, gibalna aktivnost, motorične sposobnosti, Slovenija, oprema, fizioterapija, komunikacija, slabovidni, gibalna dejavnost, osnovna šola, SPSS 17.0, priprava, uspešnost, telesna dejavnost, ANOVA
2x0.26%hipoterapija, masaža, astma, navade, rak, Spearmanov koeficient korelacije, osteoporoza, gibalno ovirani, učitelji, usposobljenost, DVD, plavanje, statistika, osebe s posebnimi potrbami, krepilne vaje, športni pedagogi, rekreacija, staranje, raziskava, moški, značilnosti, Pearsonov koeficient, energija, preprečevanje, kineziterapija, mišice, športne poškodbe, antropometrija, strokovni delavci, raztezne vaje, jahanje, učenci, psihologija, motorika, duševne motnje, Hi-kvadrat test, piloti, gibalni razvoj, osebnost, ženske, uspeh, Mann-Whitneyev test, podaljšano bivanje, Wilcoxonov test, telesna drža, didaktični pripomočki, starost, beljakovine, motivacija, vedenjske motnje, sedenje, specialna olimpiada, debelost, revmatične bolezni, učenje, posebna športna vzgoja, prilagojena športna vzgoja, revmatoidni artritis, ciklizacija, specialna olimpijada, sladkorna bolezen, vrste, videoanaliza
1xcentri, sociologija, socialna integracija, svetovne igre, aerobna vadba, kineziologija, vožnja z vpregami, multipla skleroza, balance system, propriocepcija, aerobika, košarka, mediji, telesna priprava, periodizacija, taktika, cestno kolesarstvo, alpsko smučanje, družina, kosti, nordijska hoja, vrtci, Wilcoxon test, duševno prizadeti, dispraksija, gibalne sposobosti, elementarne igre, Mann-Whitney test, igralci, vodena vadba, športno društvo, biografija, motivi, kajenje, faktorska analiza, moč, regresijska analiza, življenje, delo, tekmovalno obdobje, metodika, Center Vidim cilj, medgeneracijsko povezovanje, morfološke značilnosti, dnevni centri, dnevni center, disciplina, utrip, srce, relacije, diskriminantna analiza, vrhunski šport, sezona, EJU, odnosi, osnovnošolci, lestvica Likertovega tipa, metode, gimnastične vaje, programi, ponudba, higiena, kolesarstvo, doping, sprostitev, profesionalci, amaterji, borbe, dinamika, astmašola, predavanja, bolniki, mladina, free fight, borbeni principi, Lisca, obremenitev, sojenje, odrasli, društva, panoge, paraolimpijske igre, reprezentanca, T-test, integracija, predlogi, struktura, kickbox, učni načrt, vprašalnik CRI, vprašalnik BFQ, pljučne bolezni, kardiovascularni sistem, funkcionalne sposobnosti, podjetja, sklepi, revmatizem, odbojka, HI-kvadrat test, vodna terapija, managerji, dihala, športna rekrecija, droge, odvisnost, Chi-kvadrat test, adipoznost, telo, azbestoza, rolanje, saloni, sedeča odbojka, trenerji, vrat, imunoterapija, deskriptivna statistika, pulmologija, počutje, nogomet, kadri, sposobnosti, tehnike, Pomurje, literatura, prosti čas, Hit igralnice, dejavnosti, koeficient kontigence, joga, inštruktor, študija, ovire, kompetence, liga, ogljikovi hidrati, stranski učinki, obsevanje, kemoterapija, prostor, alternativna medicina, kontraindikacije, simptomi, danka, debelo črevo, tenis, socializacija, ustvarjalnost, plesne igre, delavnice, telesna masa, srčni utrip, vedenje, znaki, krvni sladkor, pogostost, trajanje, Poljaki, Slovenci, Španija 2013, rezultati, Kolmogorov-Smirnov test, prilagoditve, elastični trakovi, Mann-Whitneyjev u-test, svetovno prvenstvo, taekwondo, tajski boks, kikboks, SPSS 20.0, razlike, ostareli, varstvo, institucije, telesna vadba, govorne napake, dolgotrajno bolni, fiziologija, sabljanje, stabilizacija trupa, ledveni del, delovno okolje, delodajalci, vključevanje, učni proces, mišična distrofija, anatomija, amaterski boks, videokamera, biomehanika, nožni udarci, 3-D kinematika, športni ples, energijski metabolizem, plesalke, hip hop, sociometrija, hormoni, presnova, management, športne naprave, metabolizem, zakisanost telesa, naglušni, gluhi, kislinsko-bazično ravnovesje, projekt, ulična telovadba, intervalna vadba, vaje za moč, hujšanje, poraba kisika, otroci s posebnimi potrebami, Študentski dom Ljubljana, športno-vzgojni karton, dodatna vadba, športniki, izpah rame, vzgojni zavodi, vzgojitelji, socialni status, čustvene motnje, motokros, zaščitna oprema, čustva, Feldenkrais metoda, kondicijska priprava, mladostniki, ligamenti, slabosti, prednosti, kofein, kolenski sklep, sprednja križna vez, ramenski sklep, učinkovitost, vadba v vodi, sproščanje, slepota, vzgoja, Excel 2007, prehranska dopolnila, upokojenci, priprave, napredovanje, savate, francoski boks, fitnes, sodelovanje, spremljanje, posebnosti, vid, orientacija, duševni razvoj, igre na snegu, čustveni razvoj, telesni razvoj, glutamin, arginin, Cornellov vprašalnik, ročna masaža, odmor, utrujenost, socialnodemografske značilnosti, goniometrija, prisilna sredstva, policija, samoobramba, delovna mesta, obolenja, kakovost življenja, rak dojke, pliometrija, dejavniki tveganja, telesna zmogljivost, hrbet, mišičnoskeletni sistem, Pearsonova korelacijska analiza, pooblastila, usposabljanje, dihalne vaje, statične raztezne vaje, posledice, aerobne vaje, trening moči, kreatin, prehranski dodatki, mišična masa, diagnoza, spondilitis, raziskave, dogodek, organizacija, cilji, živlenjski slog, vnetne bolezni gibal, priporočila, kronične bolezni, ocenjevanje