Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Bojan Leskošek

Together there are 55 keywords, that are appearing 66 times.
9 of them (16.36 % of all) appear more than once, together appearing 20 times (30.3 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
3x15%testi, odbojka
2x10%model, meritve, antropometrija, motorične sposobnosti, moški, športno plezanje, tekmovanje
1xvadba, upogibalke, moč, prsti, športna rekreacija, plezanje, mišična aktivacija, aktivacija, trening, mišice, oprema, plezališča, financiranje, organizacija, zakonodaja, gorništvo, regresijska analiza, morfološke značilnosti, fiziologija, raziskave, Pearsonov koeficient, F-test, nadmorska višina, vrednotenje, študenti, Fakulteta za šport, Spearmanov koeficient, ocenjevanje, analiza variance, šola, osnovna šola, videoanaliza, dekleta, plavanje, medicina, HI-kvadrat test, vprašalnik, alpinizem, prehrana, starši, Fredov program, dojenčki, astma, učenje, tečaji, t-test