Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Bojan Leskošek

Together there are 55 keywords, that are appearing 66 times.
9 of them (16.36 % of all) appear more than once, together appearing 20 times (30.3 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
3x15%testi, odbojka
2x10%motorične sposobnosti, športno plezanje, meritve, model, antropometrija, moški, tekmovanje
1xnadmorska višina, prehrana, alpinizem, prsti, vadba, upogibalke, t-test, mišična aktivacija, F-test, raziskave, oprema, financiranje, organizacija, zakonodaja, plezališča, gorništvo, mišice, moč, Pearsonov koeficient, regresijska analiza, morfološke značilnosti, plezanje, študenti, vrednotenje, Fakulteta za šport, Spearmanov koeficient, plavanje, ocenjevanje, analiza variance, šola, osnovna šola, videoanaliza, dekleta, medicina, dojenčki, vprašalnik, fiziologija, športna rekreacija, aktivacija, HI-kvadrat test, starši, astma, učenje, tečaji, Fredov program, trening