Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Božo Repe

Vseh ključnih besed je 347, ki se skupaj pojavijo 533 krat.
58 ključnih besed (16.71 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 244 krat (45.78 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
33x13.52%diplomska dela
21x8.61%Slovenija
18x7.38%zgodovina
17x6.97%geografske diplome
10x4.1%druga svetovna vojna
8x3.28%regionalna geografija
6x2.46%diplomske naloge, družbena geografija
5x2.05%Jugoslavija, pedagogika, bolonjska diplomska dela
4x1.64%prva svetovna vojna, kmetijstvo, zgodovina šolstva
3x1.23%globalizacija, narodnoosvobodilni boj, 20.st., magistrska dela, šolstvo, partizani, gospodarski razvoj, podeželje, razvoj podeželja, turizem
2x0.82%socialna zgodovina, Senovo, izseljenci, Soška fronta, geografija naselij, kult osebnosti, Hrvatov in Slovencev, Hrvatov in Srbov, Kraljevina Srbov, Država Slovencev, pedagoška metodologija, gospodarstvo, migracije, demogeografija, zgodovinopisje, Vrhnika, deagrarizacija, osamosvojitvena vojna, Spodnje Posavje, mesta, ekonomska geografija, Kras, osnovne šole, Gorenjska, spominska obeležja, zavezniška pomoč, soška fronta, nacionalna identiteta, Nova Gorica, slovenski prostor, Italija, socializem, Nemčija, 2. svetovna vojna
1xDolenjska, vinogradništvo, šolski sistem, šolska zakonodaja, sonaravni razvoj, Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče, podružnične šole, slovensko šolstvo, razvoj, Osnovna šola Poljane nad Škofjo Loko, Kraljevina Jugoslavija, Osnovna šola Ig, Krška kotlina, 1929, Gestapo, okupator., alkoholizem, priseljevanje, suburbanizacija, energetika, Krško, protialkoholni boj, univerza, salezijanci, vzgoja in izobraževanje, dnevne migracije, verske šole, vzgojni sistemi, funkcije mest, šola, izbraževanje, bolonjska magistrska dela, rokomet, suha roba, 1. brigada Vojske državne varnosti (VDV), godba, neoliberalizem, nacionalna država, tranzicija, kultura, društva, Bošnjaki, taborišča, Bosna in Hercegovina, človekove pravice, kršitve, Ribnica, genocid, evropska identiteta, regionalni razvoj, Pivška kotlina, Alpski zid, Rapalska meja, utrdbene linije, utrdbeni sistem, Brežice, Rupnikova linija, Maribor, Dolenja vas, kulturna dediščina, Litija, občine, varstvo okolja, Zgornje Posočje, lokalna identiteta, regionalna identiteta, prva polovica 20. stoletja, turistična geografija, teritorialna obramba, Svetovna vojna 1941/1945, odporniško gibanje, JLA, osamosvojitev Slovenije, zgodovinski pregledi, Bohinjska Bistrica, 1991, nogometni navijači, Tretji rajh, premog, rudarstvo, skladišča, Svetovna vojna 1939/1945, Narodnoosvobodilni boj, orožje, vojna oskrba, Osvobodilno gibanje, industrija, osamosvojitev, mejno vprašanje, obmejna področja, geografske značilnosti, geološke značilnosti, slovensko časopisje, 1941-1987, sprava, Kolpa, Sava, CD-ROM, svetovna vojna 1939-1945, svetovna vojna 1914-1918, prostorsko planiranje, politična geografija, geografija, obmejne regije, skrivališča, tiskarne, 1945-1991, ZSSR, Varšavski sporazum, spominski znak, odlikovanje, Avstrijska Koroška, Avstrija, priznanje, avstralski Slovenci, Slovenci, specialna pedagogika, Turistična zveza Slovenije, turistična društva, otroci s posebnimi potrebami, Zavod za usposabljanje Janeza Levca, Adelaide, Avstralija, narodne manjšine, dvojezičnost, družbene vloge, protirevolucionarni tabor, partizanski tabor, krasoslovje, kraške jame, bolnice, Osvobodilna fronta, propaganda, reprezentacija žensk, manjšinsko šolstvo, Koroški Slovenci, funkcionalna dvojezičnost, Haloze, depopulacija, ženske, viničarstvo, vojna, unitarizem, subsidiarnost, Domoljub, regionalizacija, problematika lokalne samouprave, Slovenec, voditelj, karizma, Josip Broz Tito, centralizacija, decentralizacija, politična emigracija, migracija, reakcije časopisov, ekonomska emigracija, socialna emigracija, razvoj lokalne samouprave, slovensko izseljenstvo, Slovenski narod, vojaki, slovenska zgodovina, Posavje, predsedniške volitve, odporniška gibanja, okupacija., nacionalni pesnik, dr. France Prešeren, predsednik države, ženske kandidatke za predsednico Slovenije, bivališče, prehrana, civilisti, higiena in zdravstvo, obleka, ženske v slovenski politiki, slovenski časopisi, slovensko časnikarstvo, nemško časnikarstvo, prebežniki, slovenska osamosvojitvena vojna, Jugoslovanska ljudska armada, subkultura, subpolitika, Da me je strah?, Prišleki, kontrakultura, naborniki, vsakdanjik, spomini, okupacija, Slovenija., Savinjska dolina, rudnik, NOB, družina, Novine, slovensko nacionalno gibanje, Baza 20, vzdrževanje, narodna identiteta, Kočevski Rog, Učiteljski tovariš., nastanek države SHS, razpad Avstro-Ogrske, Jugoslovanska ideja, kmečki položaj, Socialistična federativna republika Jugoslavija, Jožef Klekl, Prekmurje, Socialistična republika Slovenija, Dobrovlje, stereotip, kmet, Kranj, božič, Vršič, ruska cesta, ruski ujetniki, plaz, gospodarska zgodovina, Varnostno-obveščevalna služba Osvobodilne fronte (VOS OF), ekonomija, kulturna zgodovina, OF, interpretacije, raznarodovalna politika, zamejski Slovenci, Beneška Slovenija, paravojaške enote, Viljem Černo, okupator, peta kolona, akcija Sever, miting resnice, Deutche Wochenschau, Luce giornale, Kino Matica, vojaška pokopališča, centralizem, Kraljevina SHS, Otroštvo, Kino Sloga, Kino Union, časopisna poročanja, Srbija, Kosovo, časopisno gradivo, kinematogafija, Emona film, Kinematograf, Branik, Ignac Ličen, narod, bolivarska revolucija, oktobrska revolucija, nacionalizem, teorija, jugoslovanstvo, slovenski narod, svetovalni delavci, šolsko svetovanje, vzhodna fronta, Državna delovna služba (RAD), mobilizacija, Prva svetovna vojna, avtoritarizem, šolsko svetovalno delo, delavska participacija, jugoslovansko nacionalno vprašanje, zgodovinski vidik, (mladinske) delovne brigade, Koper, raznarodovanje, gradnja, fronte, osebne korespondence, avstro-ogrski vojaki, Gentilejeva šolska reforma, fašizem, magistrska dela bolonjskega študija, 21. stoletje, Socialistična federativna republika Jugoslavije, udarništvo., prostovoljstvo, tretji avstrijski šolski zakon, Avstro-Ogrska, konflikti