Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Alenka Švab

Together there are 240 keywords, that are appearing 311 times.
35 of them (14.58 % of all) appear more than once, together appearing 106 times (34.08 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
17x16.04%Diplomska dela
10x9.43%Magistrske naloge
4x3.77%Družina, pozna moderna
3x2.83%istospolne družine, Družbene spremembe, medikalizacija, Stigma (socialna psihologija), socialno starševstvo, reorganizirane družine, seksualno delo, Spolnost, Vsakdanje življenje
2x1.89%zdrav življenjski slog, Samopodoba, družina, Mladina, individualizem, queer teorija, Mladi odrasli, materinstvo, Učenci, partnerska razmerja, binarni spolni sistem, spolni stereotipi, pluralnost družinskih oblik, ideologija, protektivno otroštvo, stereotipi, kritična diskurzivna analiza, Bollywood, Prostitucija, seksualnost, biseksualnost, samopredstavitev
1xdružbene manjšine, Ženske v politiki, Spolne manjšine, Delitev oblasti, Severna Irska (Velika Britanija), kritična masa, enakopravnost, Pravice, Istanbulska konvencija, Konvencije, Neplodnost, Pravna ureditev, Nadomestne matere, Nasilje v družini, Nasilje nad ženskami, Parlamenti, drag performans, feministična perspektiva, Pravni vidik, Socializacija, Legal regulation, Sadomazohizem, percepcija časa, pomanjkanje časa, analize reprezentacij, Sadizem, Družbeni vidik, Mazohizem, Film, Performans (umetnost), Kulturne študije, performativnost spola, Etika, Zgodovinski vidik, kraljice preobleke, LGBTQ kultura, Veganstvo, Čas, Staranje, Upokojevanje, spolne kvote, Porod, romani, farmacevtska industrija, Harry Potter, metroseksualnost, patriarhalna kultura, tretji spol, interseksualnost, romantična ljubezen, trans-spolnost, aseksualnost, družbeni vidik, čista razmerja, NVO, lezbične družine, družinska politika, družinsko življenje, socialno skrbstvo, otroško varstvo, usmerjanje učencev, sociologija družine, dekriminalizacija, komuniciranje, partnerstvo, ženski orgazem, seksualna kultura, sociologija, queer, patriarhalnost, zadržki, Heteroseksualnost, Diskurz, Časniki, totalne institucije, Nove tehnologije, Zakonodaja, Sleng, Stigmatizacija, Spolno vedenje, stanovanjska prostitucija, zvodniki, biološko starševstvo, moška seksualnost, podporne mreže, zaposlovanje, otroci staršev alkoholikov, družbena problematika, queer politika, posvojitve, umetna oploditev, lepotni ideali, hegemona moškost, starejši ljudje, družinsko nasilje, seksualne parafilije, Spolna usmerjenost, Spolna neenakost, očetje, Enostarševske družine, odnos družbe, socialna mreža., Heteronormativnost, prosti čas, otroška igra, živali, starševstvo, hišni ljubljenčki, vzgoja, otrokocentričnost, homofobija, istospolno starševanje, učinki, participacija, spletno spoznavanje, partnerske zveze, ljubezen, individualizacija, šolanje doma, vzgoja otrok, filmi, spolne vloge, reprezentacija, partnerstvo., identiteta, utopija, retrotopija, narava, prihodnost, življenjski stil, reprezentacije, film, maritalni trg, spletni zmenki, alternativni načini spoznavanja, nasilje nad ženskami, Indija, bifobija, spolna orientacija, Tinder, spremembe intimnosti, spletni profil, spoznavanje po spletu, spletni profili, spoznavanje partnerjev prek spleta, socialna omrežja, istospolna usmerjenost, heteronormativnost, spolna identiteta, razkrivanje, intimnost, Ključne besede: negativni pogled, Identiteta (psihologija), stanovanjska oprema, Stanovanje, priimek, sprememba priimka, razširjene družine, Sociologija družine, podoba telesa, Invalidnost, vzgoja za zdravje, Človekovo telo, Alternativna družina, Zakonska zveza, Generacije, malestream pornografija, pornografija za ženske, Pornografija, Mlade ženske, Slovenija, Družbeni pritisk, Materinstvo, partnerski odnosi, Konfucijanstvo, Južna Koreja, Ženska identiteta, izobraževalni sistem, gibalna oviranost, LGBT+, feministična teorija, manjšinski film, queer časovnost, disertacije, filmska teorija, transseksualnost, smrt, tragičnosti, revijalno gradivo, zanikanje., vsakdanje življenje, gibalna aktivnost, športna aktivnost, Vzgoja, Otroci, Starševstvo, Matriarhat, Patriarhat, Brezdomci, Brezdomstvo, telesni kapital, Erasmus izmenjava, Študentje, Mednarodne izmenjave študentov, medicinski turizem