Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Tanja Rener

Vseh ključnih besed je 195, ki se skupaj pojavijo 223 krat.
16 ključnih besed (8.21 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 44 krat (19.73 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
10x22.73%Magistrske naloge
4x9.09%Diplomska dela
3x6.82%mladina, samopodoba
2x4.55%kultura, socialna politika, Družina, izobrazba, sociologija, stigmatizacija, socialna ranljivost, Ženske, uporabniki, zgodovina, univerzalni temeljni dohodek, hišni red
1xrute, krizni centri, mladi, podaljševanje izobraževanja, oblačilna kultura, LAT faza, podporna družina, brezposelnost mladih, Rominje, totalne ustanove, Novo mesto, domovi starejših občanov, socialni položaj, programi pomoči, preventivni programi, reorganizirane družine, socialno starševstvo, prepovedane droge, transplantacija srca, intimna razmerja, zunajzakonska skupnost, kohabitacije, avtizem, odrasli, transformacija intimnosti, pozna moderna, suverenost, organizacijska klima, družinsko življenje, identiteta, totalna institucija, ekonomsko socialni status, cistična fibroza, feminizirani poklici, partnerska razmerja, sodobni slovenski roman, referenčna ambulanta, moralna kariera, partnerski odnosi, etnično mešane zakonske zveze, zaposlitvena varnost, teorije, kaznovanje, študija primera, stres, disciplina, nasilje, pravo, socialna patologija, družina, vzgoja, zdravje, tveganje, kazni, nadzor, izobraževanje, delo, sociološke teorije, teorija, skupine, kriminaliteta, subkultura, gejevske študije, lezbične študije, Slovenija, debelost, motnje hranjenja, enostarševske družine, zaposlovanje mladih, strukturno nasilje, sociologija družin, študentske družine, socialno-ekonomski položaj, histerija, anoreksija, reorganizacija, starši, ženske, totalitarizem, intervju, primerjalna analiza, žalovanje, preventiva, fenomenologija, vdove, nadomestne matere, Umetnost in družba, seksualna razlika, popularna glasba, lezbična scena, Sociološki vidik, Človekovo telo, Starostniki, Psihosocialni razvoj, Nasilje v družini, Performans (umetnost), Zabavna glasba, Lezbične študije, Neoliberalizem, reproduktivne tehnologije, katoliška cerkev, Neplodnost, Blaginja, Stanovanje, Sociologija glasbe, Jugoslavija, financializacija prebivanja, stanovanjsko vprašanje, Nasilje, infantilizacija, ideologija, strah, potrošniška družba., neenakost med spoloma, zvočni nadzor, zvočna norma, sociološko poslušanje, zvočnost, molk, panavralizem, Osebni dohodek, Socialna varnost, Istra (Slovenija), partnersko nasilje med starimi, razmerje moči, kvaliteta partnerskega odnosa, Narodne manjšine, Srednje šole, interkulturnost, multikulturni um, Multikulturalizem, Stigmatizacija, Umetna oploditev, Zaposlovanje, Storitve, queer teorije, bifobija, Trg dela, neformalno delo, Razlike med spoloma, socialna ekonomija, ranljive skupine, neplačano gospodinjsko delo, varno otroštvo, paranoično starševstvo, poklicna pot, biobirokracija, regulacija, kadristični odnos, modeli, medgeneracijska povezanost, preživninski urad, nadomestilo preživnine, socialni imaginariji, podaljšano izobraževanje, Študentje, Šport, partnerji diplomatov, prilagajanje novemu okolju, Diplomati, egiptovska revolucija, Pluralizem, Pravna terminologija, Intimnost, Medosebni odnosi, Družbeni vidik, Definicije, blogerji, Družbena gibanja, Družbena odgovornost podjetja, Družboslovne ankete, športna aktivnost, sociologija športa, Delo in družina, družini prijazna podjetja, Mladina, Egipt, 2010-2013, simbolno nasilje