Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Andrej Rus

Together there are 145 keywords, that are appearing 177 times.
12 of them (8.28 % of all) appear more than once, together appearing 44 times (24.86 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
14x31.82%Magistrske naloge
5x11.36%Organizacije
4x9.09%Upravljanje, Slovenija
3x6.82%Diplomska dela
2x4.55%prevzemi podjetij, Zdravstvo, neprofitne organizacije, novi javni menedžment, Turizem, menedžment, zavzetost zaposlenih
1xtransnacionalno izobraževanje, čezmejno izobraževanje, Javni sektor, internacionalizacija visokega šolstva, Nature conservation, podjetja, Varstvo narave, Slovenska muslimanska skupnost, Islamski kulturni center, Kultura, avtentično vodenje, Islamska skupnost, Zavarovana območja, Infrastruktura, Velika Britanija, strateški menedžment, Pravna ureditev, Javno-zasebno partnerstvo, Spremembe, Organizacijska kultura, naravna kozmetika, analiza panoge, institucionalno okolje, Nadzor, Krajinski parki, Prostovoljci, Trg, Kozmetika, Strategija, Landscape parks, privatizacija, organizacije, interno komuniciranje, študija primera, družbeno okolje, splošne knjižnice, vodenje sprememb, projektno vodenje, morala, Republika Slovenija, delničarstvo, organizacijske spremembe, upravljanje, borza, investicije, trg kapitala, banke, timsko delo, knjižničarstvo, disertacije, organizacijsko vzdušje, zadovoljstvo zaposlenih, Blagovne znamke, kvaliteta javne uprave, pravno okolje, poslovno okolje, koncertni orkester, Enron, organizacijsko okolje, spremembe, prezentacija/izobraževanje, ohranjanje/raziskovanje, notranja informacija, etika, Ginijev indeks, Kakovost življenja, butično pivo, Trošarina, Pivovarstvo, mikropivovarne, Bled (Slovenija), Mladina, Razvoj, Zakoni, uspešnost organizacije, kulturne dejavnosti, Fleksibilnost, fleksibilno zaposlovanje, Motivacija, Nepridobitne organizacije, Vodenje, Tourism, turistične destinacije, obvladovanje tveganj, kultura varnosti, sodelo, sistem vodenja kakovosti, delovna uspešnost, medosebni odnosi, transformacijsko vodenje, podporne interakcije, upravljanje skupnosti, mladinski turizem, nastanitve, Delovno okolje, Skupnost, Sodelovanje, Delo, Zaposlovanje, Vseživljenjsko učenje, opazovalna enota, urgentni center, Organizacijska struktura, Delniške družbe, Korporacije, kodeks upravljanja družb, spremljanje skladnosti, izid zdravstvene obravnave, zdravstvene storitve, Podjetja, Turistična politika, Krizno upravljanje, Prestrukturiranje, merjenje, Zdravje, Študije primerov, Kakovost, Članstvo, Identifikacija, vodstveni položaj žensk, Socialni kapital (Sociologija), Slovenska oglaševalska zbornica, podpora članov, institucionalno zaupanje, vloga žensk v športu, enakopravnost moških in žensk v športu, NVO, Nevladne organizacije, standardi kakovosti, Managerji, Ženske, Šport, Trženje