Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Nino Rode

Vseh ključnih besed je 100, ki se skupaj pojavijo 123 krat.
17 ključnih besed (17 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 40 krat (32.52 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
5x12.5%socialno delo
4x10%kakovost življenja
3x7.5%integracija
2x5%izobraževanje, motivacija, zaposlovanje, brezdomstvo, duševno zdravje, izgorelost, družina, komunikacija, neposredno financiranje, deinstitucionalizacija, socialno varstvo, otroci, družinske vloge, stres
1xposebni socialni zavodi, razpoloženje, starši, čustvena inteligenca, študenti, interakcija, družinski odnosi, psihične obremenitve, reševalci, totalne ustanove, gluhi, naglušni, psihosocialne obremenitve, delovni odnos, izgorevanje, individualni načrti, prezgodnji porod, partnerski odnosi, zunajzakonska zveza, koruzništvo, nedonošenčki, poporodna depresija, samopomoč, strokovne službe, zgodnja intervencija, Downov sindrom, delovna klubska scena, delovni klubi, invalidi, hendikep, uporabniška perspektiva, socialno varstveni zavodi, enake možnosti, stigma, stanovanjske skupine, zakonodaja, državljanske pravice, skupnostno socialno delo, individualno načrtovanje, centri za socialno delo, spletni portali, neprofitne organizacije, tretji sektor, neprostovoljni uporabniki, mladi, študenti socialnega dela, duševna bolezen, zasvojenost, brezposelnost, kakovost, poklicna identiteta, javno mnenje, materinski domovi, varne hiše, pravljice, stroka, mediji, socialne storitve, uporabniki, stališča, dvojne diagnoze, medicinski vidik, emski vidik, Kralji ulice, oblike pomoči, stanovanjski problem, storitve socialnega varstva, kakovost storitev, očetovstvo, vzgojno ravnanje, vzgojni vzorci, socialna izključenost, brezdomci, gluhi in naglušni, odvisniki, Zavod Pelikan, socialni vidik, tehnični pripomočki, staranje, pomoč na domu, institucionalno varstvo, demografske spremembe, delovno mesto