Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Nino Rode

Together there are 100 keywords, that are appearing 123 times.
17 of them (17 % of all) appear more than once, together appearing 40 times (32.52 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
5x12.5%socialno delo
4x10%kakovost življenja
3x7.5%integracija
2x5%izobraževanje, motivacija, zaposlovanje, brezdomstvo, duševno zdravje, izgorelost, družina, komunikacija, neposredno financiranje, deinstitucionalizacija, socialno varstvo, otroci, družinske vloge, stres
1xposebni socialni zavodi, razpoloženje, starši, čustvena inteligenca, študenti, interakcija, družinski odnosi, psihične obremenitve, reševalci, totalne ustanove, gluhi, naglušni, psihosocialne obremenitve, delovni odnos, izgorevanje, individualni načrti, prezgodnji porod, partnerski odnosi, zunajzakonska zveza, koruzništvo, nedonošenčki, poporodna depresija, samopomoč, strokovne službe, zgodnja intervencija, Downov sindrom, delovna klubska scena, delovni klubi, invalidi, hendikep, uporabniška perspektiva, socialno varstveni zavodi, enake možnosti, stigma, stanovanjske skupine, zakonodaja, državljanske pravice, skupnostno socialno delo, individualno načrtovanje, centri za socialno delo, spletni portali, neprofitne organizacije, tretji sektor, neprostovoljni uporabniki, mladi, študenti socialnega dela, duševna bolezen, zasvojenost, brezposelnost, kakovost, poklicna identiteta, javno mnenje, materinski domovi, varne hiše, pravljice, stroka, mediji, socialne storitve, uporabniki, stališča, dvojne diagnoze, medicinski vidik, emski vidik, Kralji ulice, oblike pomoči, stanovanjski problem, storitve socialnega varstva, kakovost storitev, očetovstvo, vzgojno ravnanje, vzgojni vzorci, socialna izključenost, brezdomci, gluhi in naglušni, odvisniki, Zavod Pelikan, socialni vidik, tehnični pripomočki, staranje, pomoč na domu, institucionalno varstvo, demografske spremembe, delovno mesto