Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Zlata Luthar

Together there are 126 keywords, that are appearing 228 times.
48 of them (38.1 % of all) appear more than once, together appearing 150 times (65.79 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
8x5.33%tkivne kulture, orhideje
7x4.67%gojišča
5x3.33%rast, okrasne rastline, razvoj
4x2.67%Nicotiana tabacum, gus gen, Phalaenopsis, asimbiotska kalitev, vegetativno razmnoževanje, Agrobacterium tumefaciens, tobak, poljščine, kalitev
3x2%asimbiotsko razmnoževanje, mikropropagacija, hmelj, Humulus lupulus, orchids, hptII gen, transformacije, transgeni, regeneranti, razmnoževanje rastlin
2x1.33%Bletilla striata, Cypripedium calceolus, fiziološka starost, morfološke faze, nptII gen, growth, DsRed gen, ornamental plants, culture media, koreninjenje, germination, asymbiotic propagation, development, terestrična orhideja, gfp gen, rastni substrati, aklimatizacija, tatarska ajda, navadna ajda, GUS test, gojišče, križanje, in vitro metode
1xnodiji, PCR, Castanea sativa, kostanj, razmnoževanje, physiological age of seeds, yellow slipper orchid, listi, študenti, internodiji, brsti, lepi čeveljc, češnje, fiziološka starost semen, terrestrial orchids, Prunus, RT-PCR metoda, brezviroidne rastline, agarozna elektroforeza, in vitro kulture, anketni vprašalnik, pomlajevanje, križanci, Cicero, substrat, žlahtnjenje rastlin, postopek razkuževanja, viroidi, tissue culture, hmeljev latentni viroid, hybridization, molekularna genetika, pravi kostanj, razvojne faze, poznavanje, histokemične GUS analize, genotipi, castanea sativa, fluorescentni geni, izražanje transgenov, transformacija, kultura brstov, molekulske analize, regeneracija, populacije, sorte, genski viri, tanini, Fagopyrum esculentum, Fagopyrum tataricum, genske transformacije, pridelek, bločni poskus, funkcionalno živilo, DNA analiza, bletilla striata, selekcijski geni, markerski geni, sprejemljivost, prehrana rastlin, DNA, PCR metoda, kalitvena gojišča, semena, Bletilla striata (Thunb.), naravoslovje, in vitro, gensko spremenjeni organizmi, terestic orchids, asimbiotic germination, in vitro methods, plant propagation, morphological stages, tropska orhideja, družboslovje, seme, Anguloa clowesii, ultrazvok