Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Dušan Kogoj

Together there are 204 keywords, that are appearing 387 times.
47 of them (23.04 % of all) appear more than once, together appearing 230 times (59.43 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
43x18.7%geodezija
26x11.3%diplomska dela
21x9.13%VSŠ
11x4.78%diplomska naloga
10x4.35%UNI
7x3.04%GIG
6x2.61%geodetska mreža
5x2.17%ATR, tahimeter, geodetski načrt
4x1.74%natančnost, deformacijska analiza, inženirska geodezija, premiki, terestrično lasersko skeniranje
3x1.3%ISO 17123-3, AST, AIT, elektronski tahimeter, laserski sledilnik, disertacije, AVT
2x0.87%avtomatsko viziranje, avtomatsko prepoznavanje tarče, GNSS, posredna izravnava, deformacije, geodetski načrti, Leica TS30, Topcon, nivelir, globinomer, geodetske metode, Leica TCRA 1102 plus, Leica, standard, geodetske mreže, klasična terestrična izmera, graduation thesis, geodesy, kalibracija, geodetski datum, magistrska dela, izravnava, Kalmanov filter, zakoličevanje, TUN
1xmerjenje globin, pomorska karta, podor, hidrografske meritve, navigacija, terestrične meritve, stabilizacija, kontrola stabilnosti, hidrografija, horizontalni premiki, sodobni elektronski tahimetri različnih proizvajalcev, meritve globin, stabilnost, geodetske mreže Navezava, padajoče kamenje, odlagališče HMJ Boršt, meritve, hidroelektrarne, računalniške simulacije, Plaz in Vrtine, praktična natančnost, zemljiškokatastrska izmera, vpis v uradne evidence, stacionarne postaje, Rudnik Žirovski vrh, odlagališče Boršt, terestična detajlna izmera, detajlna izmera, mobilni GIS, MobileMatrix, bluetooth, terenski računalnik, absolutne in relativne elipse pogreškov, izravnava mreže, nivelmanska lata, Leica SmartStation, komparator, retro tarče, zakoličba, zemljiški kataster, GPS opazovanja, GNSS sprejemnik, kombinirana izmera, klasične terestrične meritve, topografski načrt, geodetski instrumenti, terenska izmera, terestrično skeniranje, lasersko skeniranje, geodetski inštrumenti, geometrični nivelman, rudnik Žirovski vrh, Kluč, RTK metoda, diskretni model Wienerjevega procesa s pospeškom, izboljšava meritev, Klonte, razdaljemeri, GNSS izmera, ortofoto, matematično modeliranje, slap Čedca, kinematični proces, višinska izmera, tehnologije, raziskave, stabilnost objekta, mreža Jazbec, geodetske meritve, tektonski premiki, stanje sistema, tektonika plošč, tektonski prelomi, merske metode, APT, SMR, koordinate, interferometer, elektrooptični razdaljemer, primerjava koordinat, transformacija, gradbeništvo, strojno učenje, gradbena jama, Faro, ASME B89.4.19, statistično značilen premik, odlagališče Jazbec, ZKP, metoda Hannover, ISO 17123-5:2012, ISO 10360-10, ISO 17123-3:2001, ISO 17123-4:2012, grajeno okolje, statistično značilni premiki, diplomske naloge, zakoličba objekta, praktični primer, vloga geodeta pri gradnji objekta, kinematično merjenje premikov, Zero Phase filter, kinematične meritve, robotski tahimeter, IMU, polarna metoda, trigonometrične mreže, GNSS-izmera, S-transformacija, stabilne referenčne točke, Google Maps, QGIS, trigonometrične točke, Žužemberk, ohranjenost točk, ZK GJI, certifikat, GPS, terestrični laserski skener, geodetska merska tehnologija, Trimble, razdaljemer, teodolit, elipsa pogreškov, 3D žični model, razvoj geodetskih instrumentov, Grajeno okolje, Leica TCRA1103 plus, accuracy, total station, automatic sighting, automatic target recognition, ocena natančnosti, primerjava natančnosti, hladilni stolp, termoelektrarna, polarna metoda izmere, 3D modeliranje, oblak točk, obdelava podatkov, gradnja kanalizacije, laserski skenerji, izmeritvena mreža, struktura podatkov, Topcon Hybrid Positioning, kombinirana metoda izmere, gospodarska javna infrastruktura, načrtovanje in gradnja kanalizacije, 3DS Max, morfiranje, fasada, metoda naravnih sosedov, šest prostostnih stopenj, koordinatno merilna roka, merilni senzor, prenosna koordinatno merilna naprava, horizontalna izmera