Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Janez Bešter

Together there are 32 keywords, that are appearing 32 times.
0 of them (0 % of all) appear more than once, together appearing 0 times (0 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
1xsignalni prehodi, aplikacijski strežniki, signalne točke, redundanca, zanesljivost, signalizacija, komunikacijska omrežja, signalne povezave, signalizacija števila sedem, sistemi pogojnega dostopa, večpredstavna terminalna oprema, sistemi digitalne zaščite vsebin, NGN, SS7, nadzor signalizacije, magisteriji, kriptiranje, SDP, VoIP, SIP, hierarhično upravljanje, upravljanje mobilnosti, optimizacija, IP telefonija, konvergenčna omrežja, NAT, požarna pregrada, QoS, kvaliteta storitve, konvergenčne komunikacije, varnost, mobilnost