Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Krištof Oštir

Together there are 198 keywords, that are appearing 288 times.
28 of them (14.14 % of all) appear more than once, together appearing 118 times (40.97 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
13x11.02%geodezija
12x10.17%daljinsko zaznavanje
9x7.63%Landsat
8x6.78%klasifikacija, satelitski posnetki
6x5.08%magistrska dela
5x4.24%UNI, Sentinel-2, diplomska dela
4x3.39%GIG, lidar, segmentacija
3x2.54%analize časovnih vrst, pokrovnost, časovne vrste
2x1.69%disertacije, poplave, strojno učenje, MODIS, Python, objektno usmerjena analiza, Google Earth Engine, temperatura tal, analiza podob, objektna klasifikacija, raba tal, NDVI, graduation thesis
1xjamska klima, emisivnost, mestni toplotni otok, odločitveno drevo, Železniki (Slovenija), Ljubljansko barje (Slovenija), hidrologija, jamski vhod, atmosferska transmisija, srednja temperatura atmosfere, iskanje sprememb, kataster stavb, OpenStreetMap, analiza natančnosti klasifikacije, prostorsko načrtovanje, aerofotografije, digitalni model površja, optična gostota aerosolov, Regeneracija gozdov, BFAST Monitor, grajenje strukture iz gibanja, nezazidana stavbna zemljišča, ortofoto, koherenca, diferencialna radarska interferometrija, Snap, posedanje, SAR, pozidanost tal, Satelitski posnetki, spremembe, vzdrževanje prostorskih podatkov, termalni satelitski posnetek, InterIMAGE, modeliranje ravni zvoka, hrup, zračno lasersko skeniranje, intenziteta, zunanji stroški prometa, promet, image sequences, matching, varstvo okolja, cestninjenje, naravne nesreče, program Vesolje in velike nesreče, analiza kart, GIS, Gruberjev prekop, gradnja železnic, georeferenciranje, zgodovina kartografije, SPOT, normiran diferencialni vegetacijski indeks, temperatura zraka, feature extraction, image registration, navodila za delo, gozd, DMR, model, visoko ločljivi posnetki, optična globina aerosolov, metode zaznavanja pepela v atmosferi, vulkanski pepel nad Slovenijo, izbruh vulkana Eyjafjallajökull, odprtokodni programi, atmosphere, noise, geodesy, 3d building model, infrared radiation, image processing, TROPOMI, TIDE, simulation, spectroscopy, stray light, daljinsko zaznavanje pepela s sateliti, zelene površine, Mask R-CNN, prepoznava objektov, segmentacija objektov, samodejna klasifikacija, CAS, klasifikacija stavb, super-ločljivost, Google Colab, globoko učenje, konvolucijske nevronske mreže, Mestni toplotni otok, QGIS, Grenlandija, indeks snega, taljenje, temperature, predobdelava satelitskih posnetkov, atmosferski popravki, onesnaženost zraka z NO2, Sentinel-5P, Jupyter Notebook, DSen2, izboljšava ločljivosti, rvt, avtonomno vozilo, avtonomna vožnja, Raspberry Pi, orodje za vizualizacijo reliefa, python, vizualizacija reliefa, digitalni model reliefa, rastrske funkcije, arcgis pro, termografija, arheologija, Sentinel-1, VodaKje.si, Ljubljanica, Krka, infrardeči spekter elektromagnetnega valovanja, nedestruktivna arheološka tehnika, termo kamera, termogram, odkrivanje podzemnih arheoloških ostankov, časovna vrsta, harmonizacija, veččasovna klasifikacija, FME Desktop, FME Server, normirani diferencialni vegetacijski indeks, časovna vrsta satelitskih posnetkov, klasifikacija pokrovnosti, struktura iz gibanja, grajeno okolje, optični satelitski posnetki, objektno usmerjena klasifikacija, standardizirani padavinski indeks, stanje vegetacije, nadzorovana klasifikacija, pokrovnost tal, PM10, regresijska analiza, časovna analiza, Sentinel-2A, suša, korelacija, mesta, RapidEye, fotogrametrični oblak točk, obdelava satelitskih posnetkov, piksel, radarska slika padavin, vremenski radar, SNAP, Orfeo ToolBox, PostgreSQL, Globalni urbani odtis, objektno usmerjena analiza podatkov, normirani dnevni seštevki padavin, intenziteta padavin, spektralni kanali, paralaksa, oblaki, identični točki, sateliti, vegetacijski indeksi, količina padavin, Spatialite, glajenje, onesnaženje zraka