Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Tomaž Ambrožič

Together there are 289 keywords, that are appearing 537 times.
62 of them (21.45 % of all) appear more than once, together appearing 310 times (57.73 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
52x16.77%geodezija
30x9.68%diplomska dela
20x6.45%VSŠ
19x6.13%UNI
12x3.87%diplomska naloga
9x2.9%geodetska mreža, izravnava
8x2.58%GIG
7x2.26%deformacijska analiza, magistrska dela
6x1.94%redukcija dolžin
5x1.61%premiki, TUN, terestrično lasersko skeniranje, geodetski datum
4x1.29%geodetske meritve, izravnava geodetske mreže, geometrični nivelman, izravnava mreže
3x0.97%umetna nevronska mreža, horizontalni premiki, graduation thesis, program, reper, GNSS, transformacija S, geodetski načrt, analiza
2x0.65%trigonometrično višinomerstvo, ocena natančnosti, izravnava opazovanj, odmik, metoda Hannover, disertacije, nivelmanska mreža, izmera mreže, hitrost, višinska mreža, pospešek, kinematične meritve, zenitna razdalja, program Premik, horizontalni kot, računski primer, optimizacija geodetske mreže, padavine, geodesy, deformacije, merjenje dolžin, lasersko skeniranje, simulacije, oblak točk, meritve, prelomnica, izravnava višinske mreže, ViM, predor, Moste, Dobravica, natančnost horizontalnih premikov, Macesnikov plaz, analiza premikov
1xizmeritvena geodetska mreža, horizontal geodetic network, primerjava reduciranih dolžin, adjustment with parameters, displacements, preschool education, deformations, RBF, geodetic datum, merjenje meteoroloških parametrov vzdolž vizure, ultra lahko letalo, geodetic network HE Moste, precizna klasična terestrična izmera, izravnava meritev, vzpostavitev geodetske mreže, posredna izravnava, sanacija lokalne geodetske mreže, premiki kontrolnih točk, MHE Melje, terrestrial laser scanners, data adjustment of geodetic network, geodetic networks, kalibracijska baza, terestrični laserski skener, thecalibration base, ocena natančnosti rezultatov, predlogi za izboljšanje, testiranje hipotez, območje zaupanja, verjetnostna porazdelitev, konsolidacija, posedalni reper, rotacija, deformacija, ravninska mreža, dolžina, D48/GK, analiza deformacij, dolgoročna geodetska spremljava, redukcija doltžin, kraška jama, organizacija geodetske mreže, izravnava koordinat stojišča, raziskovalni rov, metoda direktne rešitve, Taylor-Karmanova matroka kriterija, statistično testiranje, Helmertov elipsoid pogreškov, primerjava natančnosti rezultatov izravnanve, primerjava natančnosti opazovanj, klasično viziranje tarče, primerjava, avtomatsko viziranje tarče, analiza natančnosti opazovanj, avtomatsko viziranje, analiza rezultatov izravnave, vertikalni premiki, Nova avstrijska metoda, težnostni pospešek, živosrebrni barometer, gravimeter, višine, popravki, redukcije, zračni tlak, statično značilni premik, geodetska dela pri izgradnji predorov, princip prostega stojišča, raziskovalni rovi, detajlne točke, postopek Delft, statistična analiza, eksperiment, aproksimacija, preboj, mreža Pesje, slepi poligon, girusna metoda izmere, elektronski tahimeter, 3R karta, dodeljevnje uteži, iterativni postopek, podobnostna transformacija, D96/TM, višinomerstvo GNSS, postopek Frederiction, deformacijski parameter, deformacijski model, topografski ključ, struktura podatkov, preizkus viziranja, opis delovanja, določitev roba, postopek München, višinska referenčna ploskev, statistično značilen premik, slikovni senzor, opis instrumenta, certifikat, Atletski stadion, IAAF, tekmovanja na tekališču, videotahimeter, tehnične discipline, VRS, tirnica, Kalmanov filter, klasična terestrična izmera, vodni zadrževalnik Vogršček, pregrada, geodetski monitoring, premik točke, izmera GNSS, cerkveni zvonik, Horizontalna refrakcija, mareograf, girusna metoda, redukcija dolžin., stabilnost referenčnih točk, značilni premiki, alternativna metoda testiranja premikov, deformacijska analiza po metodi Hannover, določitev višine, obdelava opazovanj, .NET, posredna metoda izravnave, stabilizacija, VIM.NET, slap Peričnik, položajna mreža, lokalna nivelmanska mreža, Šumi, klasična metoda izmere, metoda izmere GNSS, vplivi posameznih količin, niveliranje, izračun dolžine, stanovanjska soseska Novo Brdo, vpadni kot, podzemna parkirna hiša, ravnost tal, mareografska postaja, standard DIN 18202, georeferenciranje, odbojnost, zgodovina predorov v Sloveniji, izgradnja predora, usmerjanje predora, spremljanje deformacij predora, ledno plezalna stena, točka KOPE, geodetska mreža ničtega reda, Kontrolna mreža, vektorji horizontalnih premikov, klasična izmera, avtosejem, veslaška proga, izravnane koordinate, optimalni geodetski datum, sanacija geodetske mreže, azimut Sonca, geodetski referenčni sistem, kontrolne meritve, metoda iterativnega bližanja, idealni odboj, RTK, ISO 17123-8, termometer, lomni količnik, psihrometer, higrometer, žerjavna proga, barometer, vlaga, zračni tlak, kvaliteta geodetske mreže, obdelava geodetskih meritev, matrika kriterija, testiranje instrumenta, temperatura, merjenje vremenskih parametrov, razpon, višinska razlika, meteorološki popravki, zenitne razdalje, Leica geosystem TS30 Izvleček, VB.NET, Glinščica, pogojna izravnava, redukcije horizontalni koti, reflektorji, komparator, pravokotni odmik, parcemetoda drsečih sredin, daljava, vpliv zasuka reflektorja, premiki in deformacije, priprava podatkov za izravnavo, promocijsko darilo, Leica Nova MultiStation MS50, digitalni model reliefa, generalizacija, GIS analize, kartografija, Riegl VZ-400, koordinate in njihova natančnost, Vodovod Ljubljana, kinematična izmera, Orle, izmeritvena mreža, geodetska dela, kakovost podatkov, analitično senčenje, refrakcijski kot, bočna refrakcija, temperaturni gradient, kalibracijsko polje, precizna terestrična izmera, vzpostavitev mreže, lom svetlobe, refrakcija, vplivi na meritve, prevzorčenje, temperaturne spremembe, pomik stebra, elipsa pogreškov, geodetske mreže