Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Jože Kropivšek

Vseh ključnih besed je 84, ki se skupaj pojavijo 97 krat.
8 ključnih besed (9.52 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 21 krat (21.65 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
4x19.05%lesna industrija
3x14.29%lesno podjetje, vodenje, lesarstvo
2x9.52%informacijska podpora, management, reševanje konfliktov, les
1xkosovnica, informacijski sistemi, industrija pohištva, nabava, material, naročanje materiala, variantna kosovnica, migracija programske opreme, prosta programska oprema, strateško planiranje, SWOT analiza, GEM, programska oprema, lastniška programska oprema, uvajanje, industrija, odprta koda, delegiranje, pisarniški programi, LIP Radomlje, PIS, uvajanje novega sistema, proizvodni informacijski sistem, ravnanje poslovnih procesov, ARIS, modeliranje, ravnanje proizvodnje, ERP, CRM-sistemi, projektno vodenje, podjetniški načrt, računalniška oprema, poslovno-informacijski sistemi, CAD, informatika, prodaja, marketing, obrt, motivacijske teorije, črtna koda, IKT, WAN, RFID, sestanek, prenova, elementi, spletna stran, LAN, PAN, proizvodnja kuhinj, BPMN, modeliranje poslovnih procesov, motiviranje, poslovni model, računalniška omrežja, ekonomska analiza, prepoznavnost podjetja, primarna predelava, proizvodni delavci, lesna proizvodnja, večkriterijsko odločanje, model vodenja, motivacija zaposlenih, proizvodni proces, ravnanje s človeškimi viri, gospodarska recesija, odločitveni model, informacijski sistem, ekonomika podjetja, javni razpisi, subvencije, tehnološka prenova, kerrock, konflikti, modeli vodenja, podjetništvo