Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Roko Žarnić

Together there are 122 keywords, that are appearing 189 times.
15 of them (12.3 % of all) appear more than once, together appearing 82 times (43.39 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
21x25.61%gradbeništvo
14x17.07%diplomska dela
12x14.63%UNI
5x6.1%VSŠ, eksperimentalne preiskave
4x4.88%lesene konstrukcije
3x3.66%konstrukcijska smer, lamelirano steklo, disertacije
2x2.44%numerično modeliranje, EU-CHIC, konservatorstvo, križno lepljene lesene plošče, ojačevanje, diplomska naloga
1xarmirana plastika, matrica, tankostenski laminatni škatlasti nosilec, steklena vlakna, karbonska vlakna, ampflifikacija pomikov in pospeškov, napoved dinamičnega odziva, različni sistemi nadzidkov, NSV, subvencije, trajnostni razvoj, LCC, katalog ukrepov, trajnostni pristop, energetska izkaynica stavbe, učinkovita raba energije v stavbah, sendvič plošča, potresna analiza, upravičenost nadgradnje, nadzidava, sanacija stavbe, obstoječa konstrukcija, interakcije odzivov, prenova, fasada, eksperimentalno podprto modeliranje, učinkovita raba energije, ovoj stavbe, obnova, potresna obtežba, primer projektiranja, vpliv odprtin, parametrična študija, lesene stene, ciklična obtežba, sidra sten, Epiqr, potresnoodporno projektiranje, kontrolni pregledi, sanacija, prednapetje, eksperimentalna analiza, kompozit, popravilo, utrditev, ekogradnja, bio-gradnja, lesene okvirne stene, bale slame, obvladovanje tveganj, laminat, zidane zgradbe, podpora odločanju, stavbna dediščina, spletna aplikacija, nepremična kulturna dediščina, OG-MO, prioritete obnove, preiskave stavb, konstrukcijsko steklo, leseni okvirji, propadanje materialov, stanje ohranjenosti, dejavniki tveganja, metoda AHP, večkriterijske metode odločanja, strižne preiskave, preiskave stika opeka - FRP, FRM, FRP, zid, trajnostna obnova, potresna odpornost, kulturna dediščina, gradovi, SREMB, računski model, končni pomik, potres, dušenje, tkanine iz naravnih vlaken, armirane plastike, polimeri, umetna vlakna, naravna vlakna, lan, magistrska dela, sanacija vlage, trajnost, energetska sanacija, konstrukcijska utrditev, grajeno okolje, biokompoziti, kompoziti, strižni paneli, toplotno obdelano steklo, trenje, histerezni odziv, ciklična obremenitev, štiritočkovni upogibni test, EVA, osna tlačna obremenitev, stekleni panel, Newmarkov model, metoda z efektivno višino, PVB, strošeki