Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Ivo Lavrač

Together there are 254 keywords, that are appearing 561 times.
91 of them (35.83 % of all) appear more than once, together appearing 398 times (70.94 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
46x11.56%Slovenija
17x4.27%EU
16x4.02%analiza
15x3.77%nepremičnine
11x2.76%financiranje
10x2.51%regionalni razvoj
9x2.26%mednarodne primerjave, programi, trg
8x2.01%regionalna politika
7x1.76%projekti, strukturni skladi
6x1.51%stanovanja, modeli, sredstva, zakonodaja, ekonomski razvoj, davki
5x1.26%občine, gradbeništvo, zemljišča, regije, podjetje
4x1.01%cena, raziskave, nakup, lokalna samouprava, problematika, predpisi, najem, proračuni
3x0.75%javne finance, človeški kapital, demografija, diplomske naloge, ponudba, povpraševanje, prodaja, ekonomska rast, evidenca, stanovanjska politika, trendi, primeri, upravni postopek, metode, družbeni računi, uspešnost poslovanja, kmetijstvo, pospeševanje, podatki, razvoj, davčni sistemi
2x0.5%vodenje projektov, komunalne dejavnosti, direktive ES, konkurenca, stanovanjsko gospodarstvo, kataster, Nizozemska, gospodarstvo, spremembe, znanje, Švedska, meritve, ocene, vzdrževanje, teorija, sistemi, komparacije, lokacija, mednarodne ekonomske integracije, kontrola, izobraževanje, informacijska tehnologija, gozdarstvo, vrednotenje, storitve, prostorsko planiranje, komunalna oprema, subvencije, informacijska družba, ekonomska politika, case study, informacijski sistemi, komunalni prispevek, tržno gospodarstvo, poslovanje podjetja, ekonomska razvitost, izobrazba, trg delovne sile, input output
1xindikatorji, globalizacija, efekti, uporaba človeških zmogljivosti, Sodražica, nevronske mreže, primerjave, mobilna telefonija, predvidevanje, baze podatkov, strokovno šolstvo, vrednost, obračuni, Mobitel, ceste, prostorsko oblikovanje, plani, cestni promet, transport, neposredne tuje investicije, Velike Lašče, dokumentacija, tipi, bilance, Cerkno, prometni davek, davek na dodano vrednost, davek od dobička, poslovna funkcija, bilanca stanja, trgovanje, tržna analiza, socialni vidik, javno podjetje, Žirovnica, finance, valuta, fiskalna politika, evro, carine, pogodbe, monetarna politika, denarni sistemi, 1999, 2001, mednarodno sodelovanje, zaposlovanje, Ljubljana, mreže, neprofitne organizacije, recikliranje, javna dela, pogodbeno delo, študenti, ekonomija okolja, ekologija, upravljanje, Terca, lastništvo, energetika, državna pomoč, sponzorstvo, statistika, ekonometrija, poslovna matematika, evalvacija, tabele, ekonomija, BIH, management, ekonomika, varstvo okolja, strategija, multinacionalne družbe, mesta, Energoplan, trženje, potrošnik, zadovoljstvo, rudarjenje podatkov, odločanje, stavbna zemljišča, stavbno zemljišče, prostor, informatika, Nemčija, Velika Britanija, land register, records, computer application, information systems, land, real estate, Indija, uporaba računalnikov, India, javna infrastruktura, produktivnost, urbana zemljiška politika, razvojno in prostorsko načrtovanje, traj-nostni razvoj, upravljanje zemljišč, obdavčenje, posredniki, ZDA, New York, institucije, lokalne dajatve, zaloga zemljišč, električna energija, državni prostorski načrt, energetska infrastruktura, umeščanje v prostor, daljnovodi, magistrska dela, profit, zgodovina, zdravstvo, analysis, investicije, socialno-ekonomska statistika, ekonomske analize, agrarna politika, standardi, infrastruktura, železniški transport, naloge, odgovornost, pravni vidik, Hrvatska, tujci, zakoni, Zasavje, okolje, prebivalstvo, predlogi, merila, stanovanjska gradnja, mladina, gradbeni objekti, nakupovalni centri, urbanizacija, produkcija, bruto domači proizvod, ankete, EMU, siva ekonomija, efektivnost, General Power Financial Services, izvršba, davčne službe, finančni sistemi, informacije, vodno gospodarstvo, infrastruktira, javna naročila, usklajevanje, javni sektor, davčna osnova, davčni zavezanci, dvojna obdavčitev, dohodnina, prestrukturiranje