Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Leon Oblak

Together there are 102 keywords, that are appearing 122 times.
10 of them (9.8 % of all) appear more than once, together appearing 30 times (24.59 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
7x23.33%razvoj izdelka
4x13.33%trženje
3x10%analiza stanja, oglaševanje, organizacija proizvodnje
2x6.67%osebna prodaja, organizacija, trženje izdelka, proizvodnja, lesno podjetje
1xtehnične značilnosti, zahteve kupcev, stolarna, analiza prodaje, layout, procesna mapa, vrednostna analiza, SIPOC diagram, kakovost, testiranje, konstruiranje, oblazinjeno pohištvo, metoda 20 ključev, otroško pohištvo, oprema vrtcev, hiša kakovosti, QFD metoda, pakirna linija, večkriterijsko odločanje, Kanov model, reorganizacija proizvodnje, časi izdelave, časi nastavitve, stabilizacija dela, CNC stroji, modeli, poslovanje podjetja, poslovno povezovanje, spremljanje proizvodnje, planiranje, študij dela, grozd, metode, management, oplaščanje elementov, saloni pohištva, podboji, reorganizacija podjetja, stavbno pohištvo, asortiman, kupec, prodaja, skladišče, dobavitelj, trgovec, razvoj novega izdelka, stiki z javnostjo, modul elastičnostipohištvo za otroke, vprašalnik, SWOT analiza, Savinjsko Šaleško območje, otroška hojca, pohištveno podjetje, marketing, AHP analiza, prodajno osebje, vodenje, strategija, lesna podjetja, AHP, analitično hierarhični proces, franšizni sistemi, franšizing, analize, SWOT, lesarstvo, podjetje Alples, magistrske naloge, pohištvo, multifunkcionalno pohištvo, materialno poslovanje, ABC analiza, zaloge, gospodarjenje, dobavitelji, tržno komuniciranje, CNC-stroji, neposredno trženje, podjetništvo, pospeševanje prodaje, jedilniški stol, uvajanje, otroška zibka, pohištvo za otroke, sistem 20 ključev, modularno pohištvo, proizvodni proces, upravljanje časa, oblikovanje, blagovna znamka, MNP metoda, proizvodna linija