Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Žiga Turk

Together there are 84 keywords, that are appearing 107 times.
10 of them (11.9 % of all) appear more than once, together appearing 33 times (30.84 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
9x27.27%gradbeništvo
5x15.15%BIM
3x9.09%disertacije, diplomska dela, UNI
2x6.06%splet 2.0, semantika, ontologija, diplomska naloga, VSŠ
1xIKT, sodelovanje, komunikacija, poslovno okolje 2.0, visoko šolstvo, mreža, Slovenija, knjigotrštvo, analiza, trženje, elektronsko poslovanje, prodaja, študenti, raziskave, medobratovalnost, informacijska tehnologija, informacijski modeli zgradb - BIM, project control, PM software tools, resource constrained scheduling, spletna storitev, semantični splet, WSMO, OWL, WSDL, kontrola projekta, programska orodja, arhitekturni modeli, temeljni razredi za industrijo - IFC, emisije CO2, računski modeli, preslikave, planiranje z omejenimi resursi, komunalna smer, hevristika, gradbena informatika, trajnostni razvoj, izdelovanje Revit družin, 3D model konstrukcije, Revit, povezava z arhitekturnim modelom, konstrukcijski model, potisne storitve, mobilna aplikacija, vodooskrba, CAD, delovni čas, GR, magistrska dela, BIM collaboration, skupno podatkovno okolje, gradnja, prihranki, informacije, medmrežne storitve, prostorski podatki, projektna dokumentacija, mobilno računalništvo, razširjena resničnost, master thesis, civil engineering, construction, parametrični 3D model konstrukcije, interoperabilnost, social media, urbanistično načrtovanje, praktično usposabljanje, Meteor, Node.js, kompetence, graditev objektov, prostorsko načrtovanje, javna participacija, energetska analiza