Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Vlado Stankovski

Together there are 91 keywords, that are appearing 125 times.
15 of them (16.48 % of all) appear more than once, together appearing 49 times (39.2 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
9x18.37%gradbeništvo
5x10.2%diplomska naloga, UNI
4x8.16%diplomska dela, OWL
3x6.12%Protégé, SPARQL
2x4.08%prenova stavbe, veriženje blokov, semantični splet, baza podatkov, aplikacija, UNI-B, ontologija, delotok
1xVirtuoso, gradbeni material, RDF, trajnostni razvoj, splet, klasifikacija storitev, disertacije, nformacijska podpora, semantične tehnologije, trajnost, klasifikacija, workflows, energy efficiency of a building, refurbishment, ontology, semantika, OntoWiki, energijski kazalci, tipska stavba, tipologija stavb, semantic web, geodesy, toplotni prehod, baza konstrukcijskih sklopov, android, VSŠ, JDBC, MySQL, graduation thesis, energetska učinkovitost objekta, geodezija, EPD, Levenberg- Marquardtov algoritem, vizualizacija, Neo4j, Ethereum, veriga blokov, graf, Kubernetes, ponudnik storitev gostovanja, vsebniki, Docker, pregled stranke, preverljiva poverilnica, transparentnost, spletna aplikacija, decentraliziran dnevnik stavb, OriginTrail, sledljivost, digitalna identiteta, DID, SSI, samosuverena identiteta, skalabilnost, visoka razpoložljivost, življenjsko ugodje, računalništvo v oblaku, internet stvari, objava pametnih pogodb, B-GR, največji vršni pospešek tal, prečno preverjanje, Semantični splet, umerjanje konstant, ustvarjanje in potrjevanje blokov, postavitev vozlišča, pametna pogodba, videotok, izolacije vsebnikov, neobčutljivost na okvare, DevOps, globoko učenje, likviden dokaz o deležu, tehnologija verige blokov, Tezos, potresno inženirstvo