Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Mihaela Triglav Čekada

Together there are 45 keywords, that are appearing 64 times.
11 of them (24.44 % of all) appear more than once, together appearing 30 times (46.88 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
6x20%geodezija
3x10%GIG, TUN, VSŠ, diplomska naloga
2x6.67%ledeniki, magistrska dela, aerolasersko skeniranje, ohranjenost točk, trigonometrične mreže, trigonometrične točke
1xpovršina, elaborat, digitalni model višine, snežišče v Skednju pod Prisojnikom, Slovenija, interaktivna metoda fotogrametrične orientacije, diplomske naloge, odločitveno drevo, Mapire, Google Earth Pro, ArcMap, taljenje ledenikov, druga in tretja avstrijska vojaška topografska izmera, geometrija krošnje, vrste dreves, spremembe debeline ledenika, intenziteta, višina drevesa, fotogrametrični posnetki, lidarski posnetki, satelitski posnetki, snežišča, Postojna, stabilizacija, geodetska znamenja, taljenje, Ormož, Triglavski ledenik, masna bilanca, digitalni model krošenj (DMK), drevesne vrste, višinski prirastek, iglavci, geodetske meritve