Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Samo Drobne

Together there are 177 keywords, that are appearing 344 times.
38 of them (21.47 % of all) appear more than once, together appearing 205 times (59.59 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
26x12.68%geodezija, Slovenija
21x10.24%VSŠ
14x6.83%delovna mobilnost, diplomska dela
11x5.37%TUN
10x4.88%diplomska naloga
8x3.9%funkcionalne regije
5x2.44%Intramax, GIS
4x1.95%občina
3x1.46%funkcionalna regija, prostorski interakcijski model, prostorske analize, občine, vozači, avtocesta, regije
2x0.98%graduation thesis, geodesy, regionalna središča, Python, prostorske interakcije, zemljišča, metoda TTWA, analiza, delavci vozači, gospodarstvo, functional regions, problem spremenljivih prostorskih enot, gravitacijski model, notranja selitev, funkcionalno urbano območje, zemljiški kataster, CURDS, spol, funkcionalna območja, obnovljivi viri energije
1xlokacija klicočega, ukrepanje, regija, territorial change, commuters, municipality, Slovenia, XQUERY, Kernel Density method, funkcionalne povezave, traffic density, metoda inverzne utežene razdalje, gostota prometa, metoda gostote jedra, labour mobility, delodajalci, položaj v družbi, anketa, družba, geodet, vpliv družbenih dejavnikov, vpliv gospodarskih dejavnikov, Bolonjski proces, prenova, Inverse Distance Weighted method, regions, podatki, metapodatki, študij, teritorialna sprememba, sosedstvo, vožnja na delo, zemljiška knjiga, občina Lukovica, zbirni kataster GJI, regionalna cesta, UNI, Telekom, baza, popis nepremičnin, trazgrnitev podatkov, kartografska algebra, večkriterijsko vrednotenje, prostorsko planiranje, odnos ljudi do popisa nepremičnin, register nepremičnin, mobilni GIS, vzorec prostorskih interakcij, poti, SVG, mrežni model, intramax, časovna razdalja, XPATH, XSLT, mrežna analiza, XML, kategorizacija, ceste, lastništvo, interaktivna spletna karta, zakoni, lastnik, kartografsko modeliranje, stanovanjske nepremičnine, teorija mehkih množic, pristop mehke logike, metoda Intramax, vrednotenje, ArcGIS, Newton-Raphsonova metoda, statistične regije, avtomatizacija izrisa, dostopnost, funkcionalna območja dostopnosti, kategorični podatki, numerični podatki, algoritmi primerjave, rastrske karte, primerjanje, dostopnost do delavcev, dostopnost do delovnih mest, upadanje z razdaljo, dvojno omejen gravitacijski model, visokošolsko izobraževanje, terciarna raven izobraževanja, študijska mobilnost, GIG, magistrska dela, statistična analiza, regresijska analiza, jugovzhodna Slovenija, srednješolsko izobraževanje, metoda CURDS, sončne elektrarne, veter, vetrne elektrarne, sonce, lokalne akcijske skupine, oskrba starostnikov, oskrba na domu, MCK, FUO, cene stanovanj, razvoj trga, parcelacija, trg nepremičnin, nepremičnine, plinovodno omrežje, Javno podjetje Energetika Ljubljana, Mestna občina Ljubljana, stalne selitve, profil gospodarstva, Linux, Windows, odprta koda, skripte, urbana središča, dinamika, razdalja, geografski informacijski sistem, prostorsko združevanje, prostorska porazdelitev prebivalstva, združene prostorske enote, kazalniki selitev, samozadostnost, območje delovne mobilnosti, FUA, modeliranje, razvoj in selitve, povprečna selitvena razdalja, GOR, regionalno središče, parameter upadanja z razdaljo, OLS, lokalna metoda, selitev, globalna metoda, upodobitev prostorskih interakcij