Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Marija Bogataj

Together there are 45 keywords, that are appearing 61 times.
12 of them (26.67 % of all) appear more than once, together appearing 28 times (45.9 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
5x17.86%logistika
3x10.71%Slovenija
2x7.14%zaloge, simulacija, recikliranje, transport, varstvo okolja, odpadni material, preskrbovalne verige, modeli, management, podjetje
1xvarnost, reklamacije, makroekonomija, teorija, Internet, elektronsko poslovanje, ststistika, investicije, stabilnost sistemov, informacijska tehnologija, ekologija, nevarni odpadki, globalizacija, politika, mednarodne primerjave, poslovna matematika, Črnomelj, vrednotenje, število funkcionalnih regij, planiranje, prostorski interakcijski model, Intramax, funkcionalna regija, delovna mobilnost, testiranje, distribucija, grajeno okolje, reševanje problemov, občine, lokalna samouprava, okolje, disertacije, poreklo blaga