Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Bojan Majes

Together there are 65 keywords, that are appearing 95 times.
6 of them (9.23 % of all) appear more than once, together appearing 36 times (37.89 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
12x33.33%gradbeništvo
9x25%diplomska dela
8x22.22%UNI
3x8.33%laboratorijske preiskave
2x5.56%mehanika zemljin, nezasičene zemljine
1xdinamična obremenitev, apno, apnena stabilizacija, nabrekljive zemljine, glina, adsorpcija, potres, laboratorijske in terenske preiskave, peski, poskusni nasip, izpiranje, sadra, likvifakcija, zemljine, jet grouting postopek, geotehnične preiskave, nasipi, geotehnično načrtovanje, izboljšanje temeljnih tal, konstrukcijska smer, dreniranje, vkopi, magistrska dela, energetski nasipi, VSŠ, statični in stabilnostni izračun, primerjave, dimenzioniranje, sukcija, geotehnika, terenske preiskave, disertacije, lezenje zemljin, funkcionalna regija, trg dela, regionalizacija, odvodnjavanje, sanacija plazov, idejna zasnova ceste, Macesnik, regionalna cesta, zemeljski plaz, Slano blato, pregled, Evropa, direktni strižni preizkus, stik geosintetik-zemljina, natezni preizkus, EBGEO, torzijske triosne preiskave votlih vzorcev, preizkuševanje zemljin, armaturni geosintetik, Evrokod 7, diplomske naloge, Slovenija, gradbene jame, Rimske Toplice, geostatična analiza, dinamični strižni modul zemljin