Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Dušan Žagar

Vseh ključnih besed je 200, ki se skupaj pojavijo 390 krat.
51 ključnih besed (25.5 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 241 krat (61.79 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
33x13.69%gradbeništvo
28x11.62%UNI
17x7.05%Tržaški zaliv
16x6.64%diplomska dela
13x5.39%diplomska naloga
9x3.73%VKI
7x2.9%model PCFLOW3D
6x2.49%razlitje nafte
5x2.07%živo srebro, tridimenzionalni model, VOI
4x1.66%matematični model, matematično modeliranje, B-VOI, PCFLOW3D, valovi
3x1.24%metoda sledenja delcev, Severni Jadran, model NAFTA3d, Sredozemsko morje, disertacije, emulzifikacija, stabilnost
2x0.83%okoljski dejavniki, Koprski zaliv, odmiranje, Escherichia coli, MIKE 3, izmenjava plina med vodo in zrakom, hidrodinamični modul, metoda trajektorij, model izmenjave plinov, morje, metoda Sainflou, hidrodinamični model, stabilnost emulzije, skalomet, nafta, dinamične obremenitve, Mancinijeva enačba, modeliranje, graduation thesis, transport plavin, numerično modeliranje, transport sedimentov, kohezivni sedimenti, three-dimensional model, izhlapevanje, mathematical model, Jadransko morje, model izmenjave plina
1xSPT, resuspendiranje, enofrakcijski model, model EMU, waves, metil-živo srebro, časovno povprečen veter, vodni stolpec, model VISKOZNOST, kritična pridnena strižna napetost, onesnaženje, obala, onesnažila, morska voda, krajevno povprečenje vetra, valovna klima, breakwater, liquefaction, Soča, Pad, hitrostprenosa plina, Traški zaliv, vetrni valovi, gibalna količina ladijskega vijaka, večfrakcijski model, metoda Mackay, metoda Fingas, viskoznost, strižne napetosti na dnu, tekoči tovor, hydrodynamics modules, the Gulf of Trieste, Hidrotehnična smer, povprečen veter, krajevno spremenljiv veter, Eulerjev pristop, advekcija, difuzija, hranila, celokupni fosfor, hidrotehnična smer, izmenjava med vodo in zrakom, biogeokemični modul, Gulf of Trieste, faecal coliforms, fekalne koliformne bakterije, nutrients, total phosphorus, GRIB, meteorološki model, prag prevrnitve, analiza ekstremnega valovanja, okrogla cisterna, prevrnitev, metoda SPH, B-VKI, modeliranje transporta, nihalo, cestni manevri, oceanografija, difuzijski tokovi, earthquakes, master thesis, sediment, izmenjava, ekološko modeliranje, nižji del prehranjevalne verige, matematični model PCFLOW3D, usedanje plavin, grajeno okolje, hitrosti ob morskem dnu, modeliranje hitrosti, nestacionarni koeficienti, turbulentni vodni curek, curek ladijskega vijaka, geofizika, hidrologija, magistrska dela, Mancinijeva enacba, mikroplastika, modra energija, obnovljivi viri energije, hitrost prenosa plina, ocena potenciala energije morja, naprave za izkoriščanje energije morskih valov, razpadna enacba prvega reda, valobran, sistemi za odvzem električne energije, aktivnost, starost, metoda Iribarren, metoda Hudson, metoda Van der Meer, model CORMIX, bližnje območje, reverzna osmoza, izpust slanice, okoljski vplivi, višina vodne gladine, nizkofrekvenčno nihanje, E. coli, razpadna enačba prvega reda, transport, analiza drsečega periodograma, rotacijska spektralna analiza, Sredozemsko morje, valčna analiza, spektralna analiza, obremenitve, brežine, model Nafta3D, vpliv vetra, severni Jadran, vertikalni koeficient turbulentne difuzije, zadrževalni čas, parametri valovanja, empirična parametrizacija valov, lastnosti valov, razsoljevanje, generator valov, Nafta3D, TOP12, projektna višina vala, kinetična teorija, Hermitovi polinomi, mrežna Boltzmannova metoda, učinkovitost, modeliranje razlitja nafte, civil engineering, B-GR, indikativne metode, plovila, obalno inženirstvo, konvencija, skladnost, balastna voda, vzorčenje, nadzor, metoda Goda, metoda Minikin, sproščanje, gladka obala, doseg valov, odlaganje, razlitje, metoda Takahashi, pridnene strižne napetosti, varovana območja, povratna višina vala