Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Željko Gorišek

Vseh ključnih besed je 114, ki se skupaj pojavijo 210 krat.
33 ključnih besed (28.95 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 129 krat (61.43 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
26x20.16%les
13x10.08%sušenje
8x6.2%dimenzijska stabilnost
6x4.65%sušenje lesa
5x3.88%kakovost, mehanske lastnosti
4x3.1%bukev, Fagus sylvatica L., bukovina
3x2.33%kakovost sušenja, smrekovina, tehnično sušenje, krčenje, kondenzacijsko sušenje, kinetika
2x1.55%komorsko sušenje, kinetika sušenja, vlažnost, bukev (Fagus sylvatica L.), gostota, poraba energije, permeabilnost, staranje, obarvanje, zaskorjenje, vlažnostni gradient, fizikalne lastnosti, evropska bukev, toplotna obdelava, Picea abies Karst., modul elastičnosti, difuzivnost, vlažnost lesa
1xbeljava, jedrovina, mokro srce, jelka (Abies alba Mill.), tenzijski les, kompresijski les, transpiracijsko sušenje, postopki, ksilit, sorpcijske lastnosti, sušilne napake, difuzijski koeficient, kontrola kakovosti, sušilni postopki, kakovost površinskega sistema, trdota, lesene talne obloge, Pinus nigra Arn., barvne spremembe, kostanj, napake krivljenja, visokofrekvenčno sušenje lesa, krivljenje lesa, hrast, poranitveni les, adultni les, vakuumsko sušenje, krčitvene lastnosti, sušilne lastnosti, anatomske lastnosti, sušenje na prostem, MDF plošča, juvenilni les, natezna trdnost, porazdelitev vlažnosti, porazdelitev gostote, lignit, Larix sibirica (Münch) Lebed., toplotna prevodnost, opažne plošče, trdnost, dinamična metoda, termična difuzivnost, oscilacija, učinkovitost, kriteriji odločanja, ravnovesna vlažnost, togost lesa, navlaževanje, dendrokronologija, sušilne napetosti, bukovina (Fagus sylvatica L.), talne obloge, umetno pospešeno staranje, napake, akustične lastnosti lesa, domače lesne vrste, obarvanja, hrastovina, lezenje, sublimacijsko sušenje, simulacija, stroški, solarni sistem, naravno sušenje, klimatski dejavniki, transport vode, trajanje sušenja, žagan les, sibirski macesen, evropski macesen, čas sušenja, sorpcija, Rhus typhinus, octovec, zaključna gradbena dela, okna, Larix decidua Mill., nabrekanje, gostota lesa, snovna upornost