Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Željko Gorišek

Together there are 126 keywords, that are appearing 236 times.
35 of them (27.78 % of all) appear more than once, together appearing 145 times (61.44 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
27x18.62%les
13x8.97%sušenje
8x5.52%sušenje lesa, dimenzijska stabilnost
7x4.83%mehanske lastnosti
5x3.45%bukev, kakovost, bukovina
4x2.76%Fagus sylvatica L.
3x2.07%vlažnost, difuzivnost, kinetika, krčenje, kakovost sušenja, kondenzacijsko sušenje, tehnično sušenje, smrekovina, gostota, toplotna obdelava, vlažnostni gradient
2x1.38%evropska bukev, obarvanje, kinetika sušenja, staranje, permeabilnost, komorsko sušenje, mokro srce, kontrola kakovosti, Picea abies Karst., vlažnost lesa, bukev (Fagus sylvatica L.), zaskorjenje, modul elastičnosti, fizikalne lastnosti, poraba energije
1xklimatski dejavniki, sorpcijske lastnosti, naravno sušenje, difuzijski koeficient, beljava, sušilne napake, tenzijski les, žagan les, jedrovina, transport vode, postopki, transpiracijsko sušenje, kompresijski les, trajanje sušenja, snovna upornost, lignit, porazdelitev vlažnosti, natezna trdnost, porazdelitev gostote, MDF plošča, sušilni postopki, juvenilni les, adultni les, barvne spremembe, trdota, lesene talne obloge, Pinus nigra Arn., poranitveni les, sušenje na prostem, kostanj, visokofrekvenčno sušenje lesa, anatomske lastnosti, kakovost površinskega sistema, ksilit, napake krivljenja, sušilne lastnosti, krivljenje lesa, sublimacijsko sušenje, hrast, vakuumsko sušenje, krčitvene lastnosti, jelka (Abies alba Mill.), weatheart, trdnost, opažne plošče, dinamična metoda, togost lesa, navlaževanje, toplotna prevodnost, termična difuzivnost, učinkovitost, kriteriji odločanja, ravnovesna vlažnost, oscilacija, akustične lastnosti lesa, domače lesne vrste, žledolom, konvekcijska sušilna komora, tehnologija sušenja, talne obloge, bukovina (Fagus sylvatica L.), sušilne napetosti, obarvanja, napake, umetno pospešeno staranje, dendrokronologija, hrastovina, lezenje, evropski macesen, Larix decidua Mill., nabrekanje, gostota lesa, Larix sibirica (Münch) Lebed., sibirski macesen, simulacija, solarni sistem, okna, zaključna gradbena dela, silver fir, shrinkage, čas sušenja, sorpcija, Rhus typhinus, octovec, oscilirajoča klima, skrček, basic density, moisture content, wood, navadna jelka (Abies alba Mill.), stroški