Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Aleš Krainer

Together there are 80 keywords, that are appearing 112 times.
6 of them (7.5 % of all) appear more than once, together appearing 38 times (33.93 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
13x34.21%gradbeništvo
8x21.05%diplomska dela
7x18.42%UNI
4x10.53%VSŠ
3x7.89%diplomska naloga, konstrukcijski sklopi
1xdistribucija dnevne svetlobe, koeficient dnevne svetlobe (KDS), osvetljenost, potrebna letna toplota za ogrevanje, prenos toplote, zasteklitev, toplotni mostovi, poraba energije, učinkovita raba energije v stavbah, knjižnica, požarna varnost, koncentracija dima, direktiva 2010/31/EU, skoraj 0-energijska hiša, obnovljivi viri energije, termografija, skoraj nič-energijska hiša, B-GR, latentno shranjevanje toplote, eno- in dvo- dimenzionalna analiza, toplotni odziv konstrukcijskih sklopov, aerogel, prihranki energije, pridobitev tlorisne površine, vezana nosilna plast, energija za ogrevanje, toplotni odziv konstrukcij, laboratorijske preiskave, čas izvedbe, poletno pregrevanje stavb, varnost v primeru požara, fazno sprejemljiv material (PCM), ocena časa taljenja plasti PCM, tankoslojni stavbni ovoj, visoka gradnja, hidroizolacija, IR kamera, vidljivost, nič energijska hiša, UN, konstrukcije, obnovljivi viri, energija, učinkovita raba energije, energetska izkaznica stavbe, poraba, vrtec, prezračevanje, gradbeni proizvodi, športno-rekreacijski objekti, VSŠ-B, gradbeno-tehnični vidik, zdravje, koncentracija CO2, kvaliteta notranjega zraka, stavba FGG, Direktiva 2010/31/EU, simulacija požara, požar, vpliv uporabnikov, temperatura, saje, gorenje, porušitev, korekciji merjenih vrednosti porabe toplote za ogravanje, metodologija za izračun energetskih lastnosti stavbe, energetska učinkovitost stavb, monitoring porabljene energije, Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, potrebna toplota za ogrevanje, računska energetska izkaznica stavb, Direktiva 2010/31/ES, Direktiva 2002/91/ES, požarna odpornost