Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Borut Kosec

Vseh ključnih besed je 190, ki se skupaj pojavijo 292 krat.
40 ključnih besed (21.05 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 142 krat (48.63 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
13x9.15%toplotne lastnosti
10x7.04%jeklo
9x6.34%meritve
8x5.63%toplotna obdelava
7x4.93%analiza
5x3.52%toplotna prevodnost
4x2.82%geometrija, dimni plini, temperatura
3x2.11%delci prahu, vrednotenje življenjskega cikla, sestava, potisna peč, Hot Disk TPS 2200, analiza., SWOT analiza, kalorimeter, lesni peleti, ročno obločno varjenje, Hot Disk metoda, metoda TPS, kurilnost, meritve toplotne prevodnosti, proizvod, meritve temperatur
2x1.41%okoljsko (EKO) označevanje, vzorčenje, jeklo za protibalistično zaščito, tip, LCA, prenos toplote, protibalistična zaščita, steel, emisije, zrak, analiza življenjskega cikla, kakovost zraka, zgorevalna toplota, thermal conductivity, rekuperator
1xultra visokotrdno jeklo, metalurške tehnologije, PROTAC 500, Komorna peč, HTO/NTO, dimenzioniranje, gašenje, 3 conska komorna peč, jekla odporna na lezenje, raztopno žarjenje, oznaka, nerjavna debela pločevina, PK323, alloy Inconel 602 CA, EKO oznake, delec prahu, TPM, proizvajalci jekla, nerjavno jeklo, analiza delcev prahu, vrstični elektronski mikroskop (SEM), transient plane heat method (TPS - Hot disk), Six Sigma, temperaturni profil, X19CrMoNbVN11-1, optimizacija, energetika, measurment, vitka proizvodnja, toplotna energija, emisije v zrak, ročna bomba M-52, eksperiment, eksplozija, plošča, jeklo PROTAC 500, emisije CO2, debela pločevina, komorna peč, poškodbe, kabelski priključek 0035KAB, mikrolegirano jeklo S690 QL, čas pregretja, numerično modeliranje, metoda vrednotenja življenjskega cikla, C2C, optimiranje, LiDS kolo, metoda od zibelke do zibelke, osebno vozilo Renault Clio, recikliranje, dentalni materiali, valjčna peč, delci PM10, efficiency, separation, alpha spectrometry, gamma spectrometry, sample preparation, koncentracija niklja v delcih PM10, integrirano okoljevarstveno dovoljenje, odpadna električna in elektronska oprema, mobilni telefon, demontaža, reverzno disperzno modeliranje, programsko orodje Austal View, celokupne emisije, razpršene in ubežne emisije, modeliranje emisij delcev, thorium, recycling, Elektronski in električni oprema (OEEO), prah matičnih plošč, delci, delci prahov, zobotehnični laboratorij, idejni projekt, zemeljski plin, Ključne besede: jeklo SA 600, les, obnovljivi viri energije, plamensko rezanje, plazemsko rezanje, standard ISO 13322-1:2014, emisije prašnih delcev, TPS metoda, izolativni materiali, poraba energije, energijska učinkovitost, ogrevalne jame, slab, meritev, Temperatura, temperaturno utrujanje., vzorec, kakovost, metalurške proizvodne tehnologije, emisijski kuponi, toplogredni plini, LCA metoda, industrija jekla, aditivne tehnologije, 3D tiskanje, jeklo 17-4 PH, orodno jeklo H13, reciklaža, varjenje, odpadne električne in elektronska oprema (OEEO), prah, analiza prašnih delcev, zobni amalgam, thermal properties, measurments, standard ISO 27002, steel 2507, life cycle assessment (LCA), microstructure, temperature, steel industry, temperatura avstenitizacije, Jominy preizkus, materialna bilanca, energetska bilanca, livarski koks., jaškasta kupolna peč, mineralna kamena volna, kaljenje, trdota, mikrostruktura, failure analysis, spinning induction hardening, lesna biomasa, energija, jeklo PROTAC 600, kakovost površine., segrevanje, jeklena pločevina PROTAC 500, Tankostenska PTFE cev, orodje, Sinoxx, dupleks nerjavno jeklo, sestava., planetary shaft, heat treatment, dentalni laboratorij, visokotemperaturna peč HTF, superdupleks nerjavno jeklo, linija HTL (Heat treatment line), jeklena debela pločevina, jeklo za termoenergetiko