Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Mojca Foški

Vseh ključnih besed je 86, ki se skupaj pojavijo 138 krat.
12 ključnih besed (13.95 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 64 krat (46.38 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
13x20.31%geodezija
11x17.19%VSŠ
9x14.06%diplomska naloga
7x10.94%TUN
4x6.25%osnovna namenska raba, podrobna namenska raba, diplomska dela
3x4.69%geodesy, graduation thesis
2x3.13%občinski prostorski akti, dejanska raba, idejna zasnova
1xallotment gardening area, občine, municipality of Ljubljana, Občina Novo mesto, Municipality of Novo mesto, Občina Mirna Peč, issues, vrtičkarstvo, območja vrtičkov, Municipality of Mirna Peč, allotment gardening, problematika, površine vrtičkov, surface of allotment gardening, Mestna občina Ljubljana, Zgornja in Spodnja Sorica, parcelna struktura, Občina Zagorje ob Savi, Občina Litija, komasacija, stavbno zemljišče, Reggio Emilia, Sevnica, industrijska cona, prostorska zakonodaja, občina Šentjernej, prikaz stanja prostora, detailed land use, basic land use, prostorsko planiranje, Zakon o prostorskem načrtovanju, the spatial planning law, Zgornja and Spodnja Sorica, display of existing spatial phenomena, municipal spatial planning act, občina Grosuplje, ArcMap, Občina Kidričevo, Občina Hoče - Slivnica, Osnovna in podrobna namenska raba prostora, prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana občine, občina Preddvor, občina Cerklje na Gorenjskem, občinski prostorski načrt, analiza prostorskih podatkov, Občina Ajdovščina, anketa, prostorsko načrtovanje, pridobljeno znanje, FGG, Oddelek za geodezijo, občinski podrobni prostorski načrt, magistranti, diplomanti, gozd, gozdne površine, Občina Šenčur, podrobna namenska raba prostora, osnovna namenska raba prostora, Občina Vodice, Področje zaposlenosti, občinski prostorski načrt, osnovna in podrobna namenska raba, občina Ivančna Gorica, analiza zemljišč, površina, namenska raba, sestoj, gozdni rob, Menina planina, primerjava grafičnih slojev, raba prostora, franciscejski kataster, družbeni plan občine