Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Mojca Foški

Together there are 86 keywords, that are appearing 138 times.
12 of them (13.95 % of all) appear more than once, together appearing 64 times (46.38 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
13x20.31%geodezija
11x17.19%VSŠ
9x14.06%diplomska naloga
7x10.94%TUN
4x6.25%osnovna namenska raba, podrobna namenska raba, diplomska dela
3x4.69%geodesy, graduation thesis
2x3.13%občinski prostorski akti, dejanska raba, idejna zasnova
1xallotment gardening area, občine, municipality of Ljubljana, Občina Novo mesto, Municipality of Novo mesto, Občina Mirna Peč, issues, vrtičkarstvo, območja vrtičkov, Municipality of Mirna Peč, allotment gardening, problematika, površine vrtičkov, surface of allotment gardening, Mestna občina Ljubljana, Zgornja in Spodnja Sorica, parcelna struktura, Občina Zagorje ob Savi, Občina Litija, komasacija, stavbno zemljišče, Reggio Emilia, Sevnica, industrijska cona, prostorska zakonodaja, občina Šentjernej, prikaz stanja prostora, detailed land use, basic land use, prostorsko planiranje, Zakon o prostorskem načrtovanju, the spatial planning law, Zgornja and Spodnja Sorica, display of existing spatial phenomena, municipal spatial planning act, občina Grosuplje, ArcMap, Občina Kidričevo, Občina Hoče - Slivnica, Osnovna in podrobna namenska raba prostora, prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana občine, občina Preddvor, občina Cerklje na Gorenjskem, občinski prostorski načrt, analiza prostorskih podatkov, Občina Ajdovščina, anketa, prostorsko načrtovanje, pridobljeno znanje, FGG, Oddelek za geodezijo, občinski podrobni prostorski načrt, magistranti, diplomanti, gozd, gozdne površine, Občina Šenčur, podrobna namenska raba prostora, osnovna namenska raba prostora, Občina Vodice, Področje zaposlenosti, občinski prostorski načrt, osnovna in podrobna namenska raba, občina Ivančna Gorica, analiza zemljišč, površina, namenska raba, sestoj, gozdni rob, Menina planina, primerjava grafičnih slojev, raba prostora, franciscejski kataster, družbeni plan občine