Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Bogomir Kovač

Together there are 227 keywords, that are appearing 383 times.
61 of them (26.87 % of all) appear more than once, together appearing 217 times (56.66 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
17x7.83%Slovenija
10x4.61%analiza
8x3.69%ekonomske teorije, EU
7x3.23%ekonomski razvoj, trendi
6x2.76%varstvo okolja, ekonomska rast, zgodovina, modeli
5x2.3%razvoj, krize, ekonomski vidik
4x1.84%socialni vidik, case study, trg, zakonodaja, ekologija, mednarodne primerjave, management, institucije
3x1.38%reforme, država, energetika, primeri, politična ekonomija, ekonomska politika, uravnotežen razvoj, ekonomski sistemi, finance
2x0.92%reševanje problemov, monetarna politika, kultura, obnovljivi viri energije, kapital, dohodek, alternativna ekonomija, okolje, financiranje, makroekonomija, ZDA, univerze, turizem, visoko šolstvo, odpadni material, bruto domači proizvod, elektronska industrija, regulacija, proizvodi, energetski viri, trg delovne sile, kadri, komparacije, globalizacija, ponudba, ekonomisti, trends, bela tehnika, nevarni odpadki, industrijsko podjetje, Gorenje
1xlegalizacija, siva ekonomija, davčna politika, OECD, struktura, življenjski ciklus, Avstrija, zdravje, direktive ES, davek na dodano vrednost, projekti, zdravila, davčna reforma, davki, varstvo zraka, onesnaževanje okolja, upravljanje, časovne vrste, javni sektor, teorija rasti, družbeni odnosi, entropija, šport, trošarine, električna energija, decentralizacija, deregulacija, lokalna samouprava, lokalna skupnost, davčni sistemi, industrija, Italija, Centralna Evropa, gradbeništvo, trgovina, tekstilna industrija, prestrukturiranje, plin, zaščita, Črna gora, turistični proizvod, strateško planiranje, življenjski standard, Japonska, ekonomske integracije, migracije, mikroekonomija, raziskave, ekonometrija, devizni tečaj, gospodarska gibanja, obrestna mera, likvidnost, inflacija, vodenje, vlada, ekonomika, Irska, podjetništvo, zdravstveno varstvo, naravno bogastvo, lov, dohodnina, delo, nepremičnine, obdavčenje, internacionalizacija, embalaža, transformacija, privatizacija, birokracija, svobodna trgovina, neoklasiki, izvajanje, sistemi, tržni delež, alkoholne pijače, brezalkoholne pijače, neposredni davki, religija, ecology, institutions, multidisciplinary aspect, capitalism, environmental protection, sustainable development, uspešnost poslovanja, varstvo voda, economic development, changes, reforms, kapitalizem, keynesianizem, urbanizem, Ljubljana, obvladovanje znanja, zasebno podjetje, socialna država, državna pomoč, mednarodno sodelovanje, poslovanje podjetja, Magistrske naloge, democracy, state, globalization, politics, economic theories, political economy, nadzor vodenja podjetja, optimizacija, državno podjetje, history, politični sistemi, prodajalna, Kulturna politika, Gospodarstvo, Kultura, recikliranje, krožno gospodarstvo, demokracija, soodločanje, družbenoekonomski odnosi, Evropa, fiskalna politika, izobraževanje, znanje, Univerza Nova Gorica, design, šolstvo, krščanstvo, organizacije, morala, islam, image, nakup, industrijska politika, korporacije, tehnologija, informacijska tehnologija, ekonomija blaginje, družba, vrednost, elektroindustrija, Slopak, programi, mednarodne ustanove, psihologija, konkurenca, sončna energija, politika, vedenjske znanosti, recesije, deficit, konkurenčnost, mednarodne finance, EMU, denarna kriza, javne finance, Čile, liberalizem, svetovno gospodarstvo, plačilna bilanca, finančni instrumenti, spremembe, mednarodna trgovina, zdravstvo