Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Matjaž B. Jurič

Together there are 173 keywords, that are appearing 342 times.
32 of them (18.5 % of all) appear more than once, together appearing 201 times (58.77 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
37x18.41%računalništvo
31x15.42%diplomske naloge
29x14.43%računalništvo in informatika
26x12.94%univerzitetni študij
9x4.48%računalništvo v oblaku
6x2.99%magisteriji
5x2.49%visokošolski strokovni študij, Java EE
4x1.99%JSF
3x1.49%načrtovalski vzorci, IaaS, integracija
2x1%spletna stran, Java, spletne aplikacije, spletni pajek, integracija aplikacij, spletna aplikacija, poslovna pravila, BPMN 2.0, Google App Engine, GWT, aplikacija tipa SaaS, hibridni oblak, PaaS, BPM, PHP, REST, spletna storitev, SOA, zasebni oblak, Android
1xmobilna telefonija, določanje položaja znotraj prostora, virtual sensor, bazna postaja, delovni tok, storitve v oblaku, VMware vCenter Orchestrator, XML, summarization, poslovni model, OpenStack Swift, Amazon S3, programski model, SaaS, Eclipse, programska oprema kot storitev, orkestracija, avtomatizacija, migracija, računska navigacija, BPMS, migracijski adapter, implementacija spletnega pajka, spletni iskalnik, Google, Bonita BPM Community, JEE, virtualizacija, VMware vCloud, Microsoft system center 2012, pristop odtisa, prejeta moč signala, ELB, privatni oblak, jclouds, Apache Struts, storitveno orientirana arhitektura, SOAP, vmesnik API, upravljanje poslovnih procesov, ključni kazalnik poslovanja, spremljanje poslovnih aktivnosti, nadzorna plošča, tehnologije za razvoj spletnih aplikacij, računalniški programski jeziki, modeliranje, storitveno usmerjena arhitektura, večnajemniški model, storitveno vodilo, dinamične spletne aplikacije, JSP, izdelava spletne aplikacije, vmesnik, internetna televizija, vstavljanje odvisnosti, šibka sklopljenost, močna tipiziranost, anotacije, CDI, jQuery, uporabniški vmesnik, informacijski sistem, internet storitev, privacy, participatory sensing, integracija z napravami, meteorološka postaja, internet stvari, Java Enterprise Edition, analiza, zlivanje, NoSQL, JavaServer Faces, evolucijski algoritmi, kompozitne komponente, SPARQL, MVC, AngularJS, odzivnost, validacija vnosov, orkestracija oblaka, upravljanje kompenzacij, disertacije, arhitekturno ogrodje, taksonomija, iskanje ujemanj in preslikav med shemami, podatkovna integracija, HTML5, enostranska aplikacija, knjižnica MapReduce-MPI, MapReduce, MongoDB, Hadoop MapReduce, povzetek podatkov, arhetipska analiza, konveksna ovojnica, priporočilni sistemi, integracija podatkovnih shem na osnovi instanc, zunanji ponudniki storitev, peskovnik, vertikalna razširljivost, dinamična spletna aplikacija, horizontalna razširljivost, interdisciplinarni študij, replikacija, JavaEE, ogrodje Spring, prikazovanje komponent, WildFly, JPA, validacija, poslovni procesi, mobile sensing, BRMS, MySQL, JasperSoft iReport, JAX-RS ogrodja, spletni uporabniški vmesnik, AWS Elastic beanstalk, definiranje opisnega jezika, RESTful spletne storitve, gasilci, vodenje administrativnih zadev, mobilne aplikacije, administracija oblaka, preslikava poslovnih procesov BPEL na delovne tokove spletne storitve SWF, Windows Azure, odzivno spletno oblikovanje, aplikacije SaaS, spletna ogrodja, ogrodje Stripes, ogrodje Apache Tapestry, SVG, vektorske grafike, oblak, OpenStack, delovni tokovi, BPEL, SWF, D3, iskanje preslikav