Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Veronika Tašner

Together there are 55 keywords, that are appearing 57 times.
2 of them (3.64 % of all) appear more than once, together appearing 4 times (7.02 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
2x50%feminiziran poklic, družba
1xvplivi na razvoj otrok, digitalna tehnologija, smernice za kvalitetno uporabo pri pouku, delovne vrednote, prijateljstvo, medkulturni dialog., medkulturne kompetence, vzgojno in skrbstveno delo, vzgojitelji, Osnovna šola, izobraževanje, kulturna in etnična raznolikost, socialni kapital, socializacija – vzgoja, šolanje na daljavo, izbira učiteljskega poklica, odnosno nasilje, homoseksualnost, položaj žensk v verskih skupnostih, učiteljice, učitelji, razredna klima, sociogram, učiteljski poklic, feminizacija učiteljskega poklica, spolni stereotipi, moškosti, Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo, reproduktivne pravice žensk, diskriminacija, samske ženske, socialno-ekonomski status, reproduktivne tehnologije, Socialna pedagogika, horizontalna in vertikalna segregacija, Spolni stereotipi in predsodki, Spolne vloge v delovnem okolju, poklic učitelja, Reproduktivne pravice, kapitali, izobrazba, krščanstvo, cerkev, laičnost, morala, Stereotipi, vera, religija, neenakost, pričakovanja, družbena neenakost, vzgoja in izobraževanje, Učitelji